Báo cáo ngày 20/9/2022 (Tính đến 17h30 ngày 20/9/2022)

Cập nhật lần cuối: 28 Tháng Chín, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 463 /BC-VP Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 20/9/2022

(Tính đến 17h30 ngày 20/9/2022)

1. Hỏa hoạn: 10h00 ngày 20/9, xảy ra cháy tại tầng 3 căn TT-01 khu đô thị Luxury, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, TP.Hà Nội. Nguyên nhân do chập điện. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với 05 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 10h35 cùng ngày.

2. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

14h00 ngày 19/9, bệnh xá đảo Sơn Ca/QĐ.Trường Sa tiếp nhận bệnh nhân Huỳnh Văn Đơ (SN 1982), ngư dân tàu cá BĐ 96894 TS bị viêm dạ dày cấp. Sau cấp cứu, điều trị sức khỏe bệnh nhân đã tạm ổn định, hiện đang được theo dõi và điều trị tại đảo.

3. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng phương tiện dập tắt vụ hỏa hoạn và hỗ trợ ngư dân bị nạn trên biển.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. V10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

Thiếu tướng Lã Đại Phong