Báo cáo ngày 21/01/2016 (Tính đến 17h00 ngày 21/01/2016)

Cập nhật lần cuối: 16 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA

TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số:    28   /BC-VP

Hà Nội, ngày 21 tháng 01  năm 2016

BÁO CÁO

Tình hình ngày 21/01/2016

(Tính đến 17h00 ngày 21/01/2016)

1. Gió mùa Đông Bắc và rét

Theo thông báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, từ đêm 21/01 đợt gió mùa đông bắc cường độ rất mạnh ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Bắc Bộ; ngày 22/01 tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh Trung Bộ, gây rét đậm, rét hại trên diện rộng, vùng núi có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Trên biển, vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh lên cấp 6-8, giật cấp 9-10, biển động rất mạnh. Từ ngày 23/01 toàn bộ khu vực biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6-8 giật cấp 9-10, biển động rất mạnh. Sóng biển cao từ 3-5 m. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

 Để chủ động ứng phó kịp thời, hiệu quả các sự cố, thiên tai do gió mùa đông bắc mạnh gây ra (đặc biệt trong thời gian trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại Hội Đảng toàn quốc lần thứ XII), Bộ Quốc phòng đã có Điện số 55/TK hồi 16h00 ngày 21/01/2016 chỉ đạo các đơn vị: BTM Quân khu: 1, 2, 3, 4, 5; BTM Quân đoàn: 1, 2; BTM: Bộ đội Biên phòng, Hải quân, Cảnh sát biển triển khai các biện pháp sẵn sàng ứng phó với gió mùa đông bắc cường độ mạnh.

2. Hỏa hoạn

11h30 ngày 20/01, tại ấp Tân Phú, xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang xảy ra cháy kho giấy phế liệu tư nhân, không có thiệt hại về người. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 12h30 cùng ngày.

3. Tai nạn và tìm kiếm cứu nạn trên sông

15h30 ngày 19/01, tại cầu cảng B4, bến Long Bình Tân, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai có 01 người bị rơi xuống sông tử vong.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Hoàng Trung Hải CT UB (để b/c);

– Đ/c Phó Đô đốc Phạm Ngọc Minh PCTTT UB (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– TTXVN, Đài THVN, Đài TNVN, VTC14;

– Lưu: VT, TB; NT09.     

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

Phạm Văn Tỵ