Báo cáo ngày 21/01/2021 (Tính đến 17h00 ngày 21/01/2021)

ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 35/BC-VP Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 21/01/2021

(Tính đến 17h00 ngày 21/01/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 17h30 ngày 21/01)

– Tình hình dịch trên thế giới: 219 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số người mắc 97.328.980 người; số người tử vong 2.083.868 người; số người hồi phục 69.885.472 người.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc tại Việt Nam: 1.544 ca; điều trị khỏi 1.406 ca; số ca tử vong 35 ca; đang điều trị 103; số người tiếp xúc gần và nhập cảnh đang được cách ly theo dõi 18.168 người.

2. Cháy rừng: 20h00 ngày 20/01, tại xã Lạc Nông, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang xảy ra cháy 02ha rừng tạp, nguyên nhân do người dân đốt nương gây cháy lan. Địa phương huy động 100 người (Bộ đội 20, Dân quân 30, lực lượng khác 50), dập tắt đám cháy lúc 21h00 cùng ngày.

3. Tai nạn, công tác tìm kiếm cứu nạn

– 03h00 ngày 19/01, tại 06053’N-106000’E (cách Tây Nam Côn Đảo/Bà Rịa- Vũng Tàu khoảng 110 hải lý), tàu cá BT 92309 TS/03 LĐ bị sóng đánh chìm; 03 lao động được tàu BT 93079 TS cứu vớt an toàn.

– 09h30 ngày 21/01, cách cửa Nhật Lệ/Quảng Bình khoảng 01 hải lý, thuyền câu không BKS/03 LĐ bị phá nước, chìm. Biên phòng tỉnh Quảng Bình điều 05 CBCS/01ca nô cứu vớt 03 lao động đưa vào bờ an toàn.

– Vụ việc tàu cá QB 98456 TS/05 LĐ bị gãy trục láp, thả trôi cách Tây Nam đảo Phú Quý/Bình Thuận khoảng 18 hải lý, (tiếp theo báo cáo số 34/BC-VP ngày 20/01). Lúc 15h00 ngày 21/01, tàu BT 85029 TS đã lai dắt tàu bị nạn về cảng cá Phan Thiết/Bình Thuận.

Vụ việc tàu cá BT 93998 TS/13 LĐ bị chìm, 06 người được cứu, 07 người mất tích, cách Đông Côn Đảo/Bà Rịa-Vũng Tàu khoảng 52 hải lý (tiếp theo báo cáo số 34/BC-VP ngày 20/01). Ngày 21/01, tại hiện trường có 06 tàu (SAR 413, CSB 2010 và 04 tàu cá) do tàu SAR 413 chỉ huy tiếp tục tổ chức tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

– Vụ việc tàu cá KH 91324 TS/05 LĐ bị phá nước ngập khoang máy, chìm, cách Đông Nam Cam Ranh/Khánh Hòa 64 hải lý (tiếp theo báo cáo số 34/BC-VP ngày 20/01): Ngày 21/01, tại hiện trường tàu KN 461 phối hợp với các tàu cá tiếp tục tổ chức tìm kiếm 05 người mất tích nhưng chưa có kết quả.

4. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt vụ cháy rừng, hỗ trợ cứu nạn các ngư dân tàu cá bị sự cố trên biển.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Ch10.

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

Doãn Thái Đức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *