Báo cáo ngày 21/4/2021 (Tính đến 17h30 ngày 21/4/2021)

Cập nhật lần cuối: 5 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 175/BC-VP Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 21/4/2021

(Tính đến 17h30 ngày 21/4/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 21/4)

– Tình hình dịch trên thế giới: 219 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số người mắc 143.589.156 người; số người tử vong 3.058.652 người; số người hồi phục 121.963.140 người.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc: 2.801 ca; điều trị khỏi 2.490 ca; tử vong 35 ca; đang điều trị 276 ca, tổng số tiếp xúc gần và nhập cảnh đang được cách ly theo dõi 40.150 ca.

2. Thiên tai

16h30 ngày 20/4, tại Ấp 4, xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang xảy ra sạt lở 70m2 đất bờ sông Ba Dài (dài 07m, rộng 10m), không thiệt hại về người và tài sản. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả.

3. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả sạt lở đất tại Cai Lậy/Tiền Giang và ứng phó với dịch bệnh COVID-19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TT CP, Chủ tịch UBQG ƯPSCTT&TKCN (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. H10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Văn Tỵ