Báo cáo ngày 21/4/2022 (Tính đến 17h30 ngày 21/4/2022)

Cập nhật lần cuối: 30 Tháng Chín, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 211 /BC-VP Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2022

 

BÁO CÁO

Tình hình ngày 21/4/2022

(Tính đến 17h30 ngày 21/4/2022)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 21/4)

– Tình hình dịch trên thế giới: Tổng số ca mắc 507.044.034; tử vong 6.232.269; điều trị khỏi 459.318.192.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 10.502.590; điều trị khỏi 9.068.234; tử vong 42.982; đang điều trị 1.391.374.

2. Hỏa hoạn

00h45 ngày 21/4, tại khu tập thể Kim Liên, quận Đống Đa, Tp.Hà Nội xảy ra cháy 01 nhà dân, hậu quả: 05 người tử vong (Đoàn Thị Mành – SN 1948, Bùi Ngọc Khánh – SN 1985, Đỗ Mai Hương – SN 1985, Bùi Lam Phong – SN 2012, Bùi Văn Hưng – SN 2021), 02 người bị thương (Bùi Ngọc Lâm – SN 1983, Bùi Quang Huy – SN 2010), nguyên nhân do chập điện. Ban CHQS quận Đống Đa điều 03 Bộ đội, 10 Dân quân phối hợp với 02 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 01h45 cùng ngày.

3. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

– 15h30 ngày 20/4, cách Đông Cồn Nổi/Ninh Bình khoảng 01 hải lý, tàu NB 0284 TS/02 LĐ bị phá nước, chìm, Biên phòng tỉnh Ninh Bình điều 05 CBCS/01 xuồng cứu 02 LĐ đưa vào bờ an toàn.

– 23h30 ngày 20/4, cách Đông cửa Sông Dinh, tỉnh Ninh Thuận khoảng 05 hải lý, tàu vận tải Phúc Tần 26/08 TV bị chìm do va chạm với tàu vân tải Hải Đạt 36. 08 TV đã được tàu Hải Đạt 36 cứu đưa vào bờ an toàn. Các cơ quan chức năng triển khai biện pháp ứng phó sự cố tràn dầu và điều tra giải quyết vụ việc.

4. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt các vụ hỏa hoạn, cứu người bị nạn trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Ch10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

Phạm Hải Châu