Báo cáo ngày 21/5/2021 (Tính đến 17h30 ngày 21/5/2021)

Cập nhật lần cuối: 5 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /BC-VP Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 21/5/2021

(Tính đến 17h30 ngày 21/5/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 21/5)

– Tình hình dịch trên thế giới: 219 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số người mắc 165.575.350; số người tử vong 3.432.005; số người hồi phục 145.851.363.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc: 4.764; điều trị khỏi 2.687; tử vong 39; đang điều trị 2.038, tổng số tiếp xúc gần và nhập cảnh đang được cách ly theo dõi 121.010.

2. Thiên tai

– 06h10 ngày 21/5, tại 14082’N-108025’E, khu vực huyện Kon PLông, tỉnh Kon Tum xảy ra Động đất với cường độ 3.9 độ Richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,9 km, không thiệt hại về người và tài sản. Các cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi.

– 10h15 ngày 21/5, trên địa bàn huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang; huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp xảy ra sạt lở 610 m2 đất bờ sông (An Giang 175m2 ; Đồng Tháp 435 m2 ) gây lún mặt đường tỉnh lộ 964 đoạn qua địa bàn tỉnh An Giang. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả.

– 16h30 ngày 20/5, tại huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu xảy ra mưa to kèm dông lốc làm tốc mái 04 nhà dân. Biên phòng tỉnh Lai Châu điều 18 CBCS tham gia giúp dân khắc phục hậu quả.

3. Hỏa hoạn

01h24 ngày 21/5, tại xã Hợp Thành, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân đang được điều tra. Địa phương huy động 05 kíp xe chữa cháy dập tắt đám cháy lúc 02h55 cùng ngày.

4. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai, dập tắt các vụ hỏa hoạn và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Ch10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Văn Tỵ