Báo cáo ngày 21/6/2021 (Tính đến 17h30 ngày 21/6/2021)

Cập nhật lần cuối: 5 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 271/BC-VP Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 21/6/2021

(Tính đến 17h30 ngày 21/6/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 21/6)

– Tình hình dịch trên thế giới: 220 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số người mắc 179.261.030; số người tử vong 3.882.169; số người hồi phục 163.830.894.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc: 13.348; điều trị khỏi 5.229; tử vong 64; đang điều trị 8.055, tổng số tiếp xúc gần và nhập cảnh đang được cách ly theo dõi 172.746.

2. Phun thuốc khử khuẩn phòng chống dịch COVID-19

Ngày 20/6, Bộ Quốc phòng chỉ đạo Bộ Tư lệnh Hóa Học điều 45 CBCS/18 phương tiện (07 xe đặc chủng, 11 thiết bị PSDS-10MIL) và 200 kg Cloramin-B, phun thuốc khử khuẩn phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng. Tổng diện tích 58.850m2.

3. Hỏa hoạn, cháy rừng

3.1. Hỏa hoạn

01h00 ngày 21/6, tại số 31 Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội xảy ra cháy 01 nhà dân (nhà ở kết hợp kinh doanh), nguyên nhân do đang được điều tra. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ, 06 kíp xe chữa cháy dập tắt đám cháy lúc 02h30 cùng ngày.

02h00 ngày 21/6, tại phường Thuận An, TX.Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang xảy ra cháy 07 ki ốt của chợ Long Mỹ, nguyên nhân đang được điều tra. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ, 04 kíp xe chữa cháy dập tắt đám cháy lúc 04h00 cùng ngày.

3.2. Cháy rừng

– 21h00 ngày 20/6, tại xã Thịnh Đức, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên xảy ra cháy 05 ha rừng keo, nguyên nhân do chập điện dẫn đến cháy lan. LưPB 382 điều 378 CBCS, 01 xe cứu hỏa, 01 xe cứu thương phối hợp với lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 22h00 cùng ngày.

– 11h00 ngày 21/6, tại khu vực Núi Mẹt, xã Yên Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ xảy ra cháy 02 ha rừng phòng hộ, nguyên nhân do người dân đốt rẫy gây cháy lan. Địa phương huy động 88 người (Bộ đội 20, Dân quân 31, lực lượng khác 37), dập tắt đám cháy lúc 13h00 cùng ngày.

4. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt các vụ hỏa hoạn, cháy rừng và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. V10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Lã Đại Phong