Báo cáo ngày 21/8/2022 (Tính đến 17h30 ngày 21/8/2022)

Cập nhật lần cuối: 28 Tháng Chín, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 412 /BC-VP Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 21/8/2022

(Tính đến 17h30 ngày 21/8/2022)

1. Thiên tai: 20h45 ngày 20/8, tại thị trấn Mẹt, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn xảy ra vụ sạt lở làm 03 nhà dân bị sụt lún xuống sông Thương, không có thiệt hại về người. Ban CHQS huyện Hữu Lũng điều 10 Bộ đội, 20 Dân quân phối hợp với lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả.

2. Hỏa hoạn: 06h00 ngày 21/8, tại xã Tiền Phong, huyện Thường Tín, tp. Hà Nội xảy ra cháy 900m2 kho tư nhân, nguyên nhân đang điều tra. Ban CHQS huyện Thường Tín điều 10 Dân quân phối hợp với 03 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 09h30 cùng ngày.

3. Công tác tìm kiếm cứu nạn: 10h45 ngày 21/8, tại khu vực biển thuộc phường Hải Hòa, huyện Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, ông Phạm Xuân Thức (1954), tắm biển bị nước cuốn trôi, mất tích. Biên phòng Thanh Hóa điều 15 CBCS và huy động 02 tàu cá của ngư dân, tổ chức tìm kiếm, nhưng chưa có kết quả.

4. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai , dập tắt hỏa hoạn và tìm kiếm người mất tích trên biển.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. H10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ