Báo cáo ngày 21/9/2021 (Tính đến 17h30 ngày 21/9/2021)

Cập nhật lần cuối: 5 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 409 /BC-VP Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 21/9/2021

(Tính đến 17h30 ngày 21/9/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 21/9)

– Tình hình dịch trên thế giới: 222 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 229.850.992; tử vong 4.713.974, điều trị khỏi 206.529.086.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 695.744; điều trị khỏi 464.326; tử vong 17.305; đang điều trị 214.113.

2. Thiên tai

– Rạng sáng 20/9, tại địa bàn xã Nán Sán, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai xảy ra mưa lớn kèm dông lốc. Hậu quả: Gãy đổ 03 cột điện, sạt lở 15m3 đất đá. Biên phòng tỉnh Lào Cai điều 10 CBCS phối hợp với lực lượng tại chỗ, khắc phục hậu quả.

– 01h00 ngày 20/9, tại địa bàn các huyện Trấn Yên, Lục Yên và Văn Yên, tỉnh Yên Bái xảy ra mưa to kèm lũ cuốn. Hậu quả: Cuốn trôi 01 người (Nguyễn Thị Vân Anh, SN 2013) và 01 cầu tạm; tốc mái 08 nhà; hư hại 27,7 ha hoa màu. Địa phương huy động 20 Bộ đội, 25 Dân quân, phối hợp với lực lượng tại chỗ, tổ chức tìm kiếm người và khắc phục hậu quả.

3. Tai nạn va công tác tìm kiếm cứu nạn: Ngày 19/9, tại khu vực biển thuộc xã Vĩnh Hải, TX Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, phương tiện gắn máy/02 LĐ bị sóng đánh chìm. 02 ngư dân được các phương tiện hoạt động gần cứu vớt an toàn.

4. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ cứu nạn trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. H10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Văn Tỵ