Báo cáo ngày 21/9/2022 (Tính đến 17h30 ngày 21/9/2022)

Cập nhật lần cuối: 28 Tháng Chín, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 466/BC-VP Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 21/9/2022

(Tính đến 17h30 ngày 21/9/2022)

1. Hỏa hoạn: 04h30 ngày 21/9, trên sông Hậu thuộc địa bàn phường Trà An, quận Bình Thủy, tp. Cần Thơ xảy ra cháy tàu KG 57353 chở rơm từ Sóc Trăng về Đồng Tháp, nguyên nhân do chập điện. Kho 34/Cục Hậu cần/QK9 điều 26 CBCS và 01 xe chữa cháy, 01 máy bơm nước, 32 kg bột chữa cháy, tổ chức dập tắt đám cháy lúc 05h30 cùng ngày.

2. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn: 10h00 ngày 20/9, tại khu vực biển cách Đông Nam cửa Định An/Trà Vinh khoảng 19 hải lý, ngư dân Dương Văn Ly (2000) của tàu cá BĐ 97079TS bị bệnh; bệnh nhân được chuyển sang tàu cá BV 98692TS để đưa vào bờ chữa trị. Tuy nhiên đến 18h00 cùng ngày bệnh nhân đã tự nhảy xuống biển, mất tích, tàu cá BV 98692TS đã tổ chức tìm kiếm, nhưng chưa có kết quả. Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp với gia đình chủ tàu thông báo cho các phương tiện gần khu vực hỗ trợ tìm kiếm, nhưng chưa có kết quả.

3. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng phương tiện dập tắt vụ hỏa hoạn và hỗ trợ tìm kiếm ngư dân bị nạn trên biển.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. H10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

Thiếu tướng Lã Đại Phong