Báo cáo ngày 22/01/2022 (Tính đến 17h30 ngày 22/01/2022)

Cập nhật lần cuối: 4 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 63 /BC-VP Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 22/01/2022

(Tính đến 17h30 ngày 22/01/2022)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 22/01)

– Tình hình dịch trên thế giới: 224 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 347.172.997; tử vong 5.603.940; điều trị khỏi.276.781.488;

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 2.110.737; điều trị khỏi 1.797.180; tử vong 36.443; đang điều trị 277.114.

2. Hỏa hoạn: 18h00 ngày 21/01, tại xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, xảy ra cháy 02 nhà liền kề, nguyên nhân do chập điện. Địa phương huy động 09 Dân quân phối hợp với lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 20h00 cùng ngày.

3. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

05h30 ngày 22/01, cách Đông Bắc Cửa Hội/Nghệ An khoảng 23 hải lý, tàu cá NA 90231 TS/04 LĐ, có ngư dân Đậu Văn Sơn (SN 1988) bị trượt chân rơi xuống biển, mất tích. Thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ tìm kiếm. Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn yêu cầu: Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam phát thông báo hàng hải; Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Nghệ An, BTM Bộ đội Biên phòng chỉ đạo cơ quan chức năng, phối hợp với chủ tàu thông báo, huy động các tàu cá cùng tổ, các phương tiện hoạt động gần khu vực tăng cường quan sát phát hiện hỗ trợ tìm kiếm; BTM: Hải quân, Cảnh Sát biển thông báo cho các tàu của đơn vị hoạt động gần khu vực người mất tích biết để có biện pháp trợ giúp tìm kiếm, cứu nạn.

4. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt vụ hỏa hoạn, tìm kiếm người mất tích trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. V10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

Phạm Hải Châu