Báo cáo ngày 22/11/2020 (Tính đến 17h00 ngày 22/11/2020)

Cập nhật lần cuối: 5 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 582/BC-VP Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2020

BÁO CÁO

Tình hình ngày 22/11/2020

(Tính đến 17h00 ngày 22/11/2020)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (Đến 16h30 ngày 22/11)

– Tình hình dịch trên thế giới: 218 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid -19, cụ thể: Số người mắc: 58.508.271 người; số người tử vong: 1.386.729 người; số người hồi phục: 40.473.821 người.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Không có ca lây nhiễm mới trong cộng đồng.

2. Lực lượng, phương tiện khắc phục, hỗ trợ hậu quả mưa lũ

Bộ Quốc phòng huy động 401 người (Bộ đội 290, Dân quân 111), 55 phương tiện các loại tổ chức giúp dân các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ. Kết quả: Sửa chữa trường tiểu học Trà Leng, xây 01 nhà dân huyện Nam Trà My/ Quảng Nam. Lúc 16h25 ngày 22/11 tại Rào Trăng 3, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy 01 thi thể nạn nhân (chưa xác định được danh tính), tiếp tục tổ chức tìm kiếm các nạn nhân còn lại tại Rào Trăng 3 và Trà Leng, Phước Sơn.

3. Tai nạn, công tác tìm kiếm cứu nạn

– 15h25 ngày 21/11 tại 10009’N-107010’E (cách Nam Đông Nam mũi Vũng Tàu khoảng 12 hải lý), tàu cá BV 78488 TS/04 ngư dân bị chìm, được tàu hàng CAPEFARO Quốc tịch Quần đảo Marshall phát hiện cứu vớt và bàn giao 04 ngư dân cho tàu SAR 413 đưa vào bờ an toàn lúc 20h30 cùng ngày.

– 13h15 ngày 22/11/2020, tại khu vực biển Cửa Đại, Quảng Nam, tàu chở khách QNa 1248/18 người bị cháy, BĐBP tỉnh Quảng Nam điều 08 CBCS và huy động 04 ca nô trở khách đang hoạt động gần tổ chức dập lửa và di chuyển 18 người trên tàu vào bờ an toàn.

4. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả mưa lũ; hỗ trợ cứu nạn ngư dân, tàu cá bị nạn trên biển.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

 

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Ch10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

 

Phạm Văn Tỵ