Báo cáo ngày 22/11/2021 (Tính đến 17h30 ngày 22/11/2021)

Cập nhật lần cuối: 5 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 507/BC-VP Hà Nội, ngày 22 tháng 11năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 22/11/2021

(Tính đến 17h30 ngày 22/11/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 22/11)

– Tình hình dịch trên thế giới: 223 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 257.852.395; tử vong 5.168.586, điều trị khỏi 232.782.797;

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 1.094.514; điều trị khỏi 905.500; tử vong 23.761; đang điều trị 165.253.

2. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

– 16h10 ngày 21/11, cách Đông Nam cửa Lạch Trào/Thanh Hóa khoảng 53 hải lý, tàu TH 91279 TS/06LĐ gãy trục láp, thả trôi, thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ. Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN yêu cầu: Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam duy trì liên lạc với tàu, phát thông báo hàng hải. Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thanh Hóa huy động các phương tiện hoạt động gần khu vực đến hỗ trợ tàu bị sự cố; BTM Quân chủng Hải quân, Cảnh Sát biển thông báo cho các tàu của đơn vị hoạt động gần khu vực biết để có biện pháp trợ giúp.

– 03h00 ngày 22/11, cách Nam đảo Phú Quốc khoảng 40 hải lý, Phạm Thành Diễn – SN 1986, ngư dân tàu cá KG 95630 TS bị viêm ruột thừa cấp, thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ y tế. BTL Cảnh sát biển đã điều xuồng X622 trực tại cảng Phú Quốc cùng tổ Quân y đi tiếp nhận bệnh nhân. Đến 07h30 cùng ngày đã chuyển bệnh nhân đến Trung tâm Y tế đảo Phú Quốc cấp cứu.

– 13h00 ngày 22/11 tại âu cầu cảng khách Quốc tế phường Bãi Cháy, Tp.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh xảy ra cháy 02 tàu du lịch (QN 6218; QN 5616) của Công ty Du thuyền Đông Dương, không thiệt hại về người, nguyên nhân đang điều tra. Biên phòng tỉnh Quảng Ninh điều 12 CBCS/03 phương tiện phối hợp với lực lượng tại chỗ tổ chức cứu nạn, do sóng to gió lớn 02 tàu đã chìm tại chỗ.

3. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện cấp cứu ngư dân bị bệnh, hỗ trợ phương tiện gặp nạn trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Ch10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Hải Châu