Báo cáo ngày 22/3/2022 (Tính đến 17h30 ngày 22/3/2022)

Cập nhật lần cuối: 1 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 151 /BC-VP Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 22/3/2022

(Tính đến 17h30 ngày 22/3/2022)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 22/3)

– Tình hình dịch trên thế giới: Tổng số ca mắc 472.676.505; tử vong 6.105.676; điều trị khỏi 408.848.938.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 8.089.761; điều trị khỏi 4.4.282.668; tử vong 41.949; đang điều trị 3.765.144.

2. Hỏa hoạn

– 17h10 ngày 21/3 tại chợ xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh xảy ra cháy ki ốt bán hàng tạp hóa, nguyên nhân do bất cẩn khi sử dụng lửa. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với 02 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 18h00 cùng ngày.

– 04h40 ngày 22/3 tại Phường 5, Quận 10, Tp.Hồ Chí Minh xảy ra cháy cửa hàng kinh doanh xe gắn máy, nguyên nhân đang điều tra. Địa phương huy động 45 Dân quân phối hợp với 11 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 07h00 cùng ngày.

3. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn:

10h00 ngày 21/3, đảo Sơn Ca/QĐ Trường Sa tiếp nhận và điều trị (Lý Minh Thành, SN 1984), ngư dân tàu cá TG 93581 TS bị tắc tĩnh mạch (phù tím cẳng chân trái). Đến 14h00 cùng ngày bệnh nhân rời đảo, về lại tàu cá.

4. Đánh giá chung:

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt các vụ hỏa hoạn, cứu chữa ngư dân bị bệnh trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Ch10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Hải Châu