Báo cáo ngày 22/6/2021 (Tính đến 17h30 ngày 22/6/2021)

Cập nhật lần cuối: 5 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /BC-VP Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 22/6/2021

(Tính đến 17h30 ngày 22/6/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 22/6)

– Tình hình dịch trên thế giới: 220 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số người mắc 179.556.633; số người tử vong 3.888.903; số người hồi phục 164.262.800.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc: 13.630; điều trị khỏi 5.453; tử vong 69; đang điều trị 8.108, tổng số tiếp xúc gần và nhập cảnh đang được cách ly theo dõi 93.434.

2. Hỏa hoạn, cháy rừng

2.1. Hỏa hoạn

21h38 ngày 21/6, tại xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai, TP.Hà Nội xảy ra cháy 01 nhà dân (nhà ở kết hợp kinh doanh), nguyên nhân do chập điện. Địa phương huy động 58 người (Bộ đội 02, Dân quân 30, lực lượng khác 26), 04 kíp xe chữa cháy, dập tắt đám cháy lúc 22h30 cùng ngày.

02h07 ngày 22/6, tại khu phố Ninh Thịnh, thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước xảy ra cháy trụ sở Đội quản lý đô thị thuộc Phòng kỹ thuật hạ tầng huyện Lộc Ninh, nguyên nhân đang được điều tra. Địa phương huy động 16 người và 02 kíp xe chữa cháy, phối hợp với lực lượng tại chỗ, dập tắt đám cháy lúc 02h40 cùng ngày.

2.2. Cháy rừng: 13h00 ngày 21/6, tại phườngThịnh Đán, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên xảy ra cháy 5.000m2 đồi keo, nguyên nhân đang được điều tra. Địa phương huy động 29 người (Dân quân 09, lực lượng khác 20), 02 kíp xe chữa cháy, phối hợp với lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 13h45 cùng ngày.

3. Công tác tìm kiếm cứu nạn

– 03h00 ngày 22/6, tại khu vực cách Đông Bắc Đà Nẵng khoảng 90 hải lý, tàu cá QT 95979 TS/04 LĐ bị gãy trục láp, thả trôi. Thuyền trưởng tàu đề nghị hỗ trợ. Cục Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN yêu cầu: Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Quảng Trị, Đà Nẵng; BTM Bộ đội Biên phòng; Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam; Hải quân, Cảnh sát biển chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với chủ tàu thông báo, huy động các phương tiện hoạt động trên biển gần khu vực biết để có biện pháp hỗ trợ. Địa phương và chủ tàu đã liên hệ được với tàu cùng đến trợ giúp.

– 09h00 ngày 22/6, tại khu vực cách bờ biển xã Trường Long Hòa, TX Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh khoảng 01 hải lý, đầu kéo VR 89025754/02 thuyền viên, thuộc Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Tây Phương, đang thi công công trình điện gió V1-3/Trà Vinh bị chìm. Biên phòng tỉnh Trà Vinh điều 04 CBCS/01 phương tiện ra hiện trường phối hợp với các lực lượng cứu vớt 02 thuyền viên và hỗ trợ trục vớt phương tiện.

4. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt các vụ hỏa hoạn, cháy rừng, hỗ trợ cứu nạn trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. H10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Lã Đại Phong