Báo cáo ngày 22/7/2016 (Tính đến 17h00 ngày 22/7/2016)

Cập nhật lần cuối: 15 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA

TÌM KIẾM CỨU NẠN


VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 377/BC-VP

Hà Nội, ngày 22 tháng 7  năm 2016

BÁO CÁO

Tình hình ngày 22/7/2016

(Tính đến 17h00 ngày 22/7/2016)


          1. Thiên tai

– 03h00 ngày 22/7, trên địa bàn Ấp 9, xã Trinh Phú, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng  xảy ra sạt, lở đất làm hư hỏng 350 m2 (dài 70m, rộng 05 m) đường bê tông nông thôn. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả.

– 05h30 ngày 22/7, trên địa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh xảy ra mưa lớn làm sập 01 nhà dân, không có thiệt hại về người. Địa phương huy động 35 người (Bộ đội 15, Dân quân 20), 02 máy xúc, 01 xe ô tô giúp dân khắc phục hậu quả.

2. Cháy rừng

11h00 ngày 20/7, tại xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa xảy ra cháy 0.8 ha rừng tạp. Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã điều 20 CBCS phối hợp với nhân dân địa phương dập tắt đám cháy lúc 14h30 cùng ngày.

3. Tai nạn, công tác tìm kiếm cứu nạn

3.1. 06h30 ngày 21/7, tại cảng Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, tàu cá V 74-00552 (tàu dầu hoán đổi thành tàu cá) đang neo đậu tại âu cảng bị sóng lớn đánh chìm, không có thiệt hại về người.

3.2. 08h30 ngày 21/7, tại bến neo đậu cảng cá Cát Bà, thành phố Hải Phòng, tàu cá TH 90901 TS đang neo đậu tại bến, thuyền trưởng phát hiện ngư dân Nguyễn Văn Trí, 40 tuổi không có mặt trên tàu. Ngay sau khi nhận được thông tin báo nạn, Biên phòng Hải Phòng đã thông báo cho các phương tiện ở gần khu vực biết tham gia tìm kiếm ngư dân tàu cá trên, tại hiện trường có 04 tàu cá tham gia tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

3.3. 17h50 ngày 21/7, tại khu vực biển luồng vào cảng (cách Tây Nam Cát Bà/Hải Phòng khoảng 04 hải lý), tàu cá QN 3519 TS/06 ngư dân đang hành trình vào cảng bị sóng lớn đánh chìm, 06 ngư dân được tàu cá gần khu vực cứu đưa vào bờ an toàn.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn tổng hợp, báo cáo./. 

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Đ/c Phó Đô đốc Phạm Ngọc Minh PCTTT UB (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– TTXVN, Đài THVN, Đài TNVN, VTC14;

  – Lưu: VT, TB; T09.    

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Phạm Văn Tỵ