Báo cáo ngày 22/7/2022 (Tính đến 17h30 ngày 22/7/2022)

Cập nhật lần cuối: 29 Tháng Chín, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 363 /BC-VP Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 22/7/2022

(Tính đến 17h30 ngày 22/7/2022)

1. Hỏa hoạn: 00h05 ngày 22/7, tại phường Trần Phú, TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh xảy ra cháy 18 ki ốt kinh doanh quần áo, giày dép, điện gia dụng, không thiệt hại về người. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy.

2. Công tác tìm kiếm cứu nạn

– 17h15 ngày 21/7, cách Nam Đông Nam Mỏ Lan Tây khoảng 9,5 hải lý, Võ Minh Thành (1983) ngư dân tàu cá BV 5274 TS bị tại nạn lao động, tàu CSB 6007 đang hoạt động gần khu vực tiếp cận sơ cứu, cấp thuốc; sức khỏe nạn nhân ổn định, tiếp tục theo tàu đi đánh bắt.

– Tàu BTh 97478 TS/15LĐ bị mất liên lạc (tiếp theo Báo cáo số 1635/BC-CHCN ngày 21/7). Trong ngày 22/7, duy trì 12 phương tiện tổ chức tìm kiếm. (Máy bay DHC-6 số hiệu 773; máy bay NC-212i số hiệu 8992; tàu KN 471, tàu KN 466, tàu KN 408, tàu KN 733, 06 tàu cá: BTh99586 TS, BTh 97579 TS, BTh 96379 TS, BTh 99260 TS, BTh 97222 TS, BTh 97406 TS). Lúc 11h00 cùng ngày, tàu BUFFALO (quốc tịch Liberia) hành trình từ Ai Cập đi Trung Quốc đã phát hiện và cứu được 05 người của tàu BTh 97478 TS trôi dạt trên một thuyền thúng cách Đông Nha Trang khoảng 215 hải lý, sức khỏe của 05 người ổn định. Lúc 14h10, Bộ Quốc phòng điều tàu Hải quân 466 đang hoạt động gần cơ động tiếp cận tàu BUFFALO để đón 05 ngư dân đưa về bờ, dự kiến 19h00 cùng ngày hai tàu sẽ tiếp cận.

3. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt các vụ hỏa hoạn hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn các ngư dân và tàu cá bị nạn trên biển.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Hi10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

Đại tá Phạm Hải Châu