Báo cáo ngày 23/01/2017 (Tính đến 17h00 ngày 23/01/2017)

Cập nhật lần cuối: 7 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA

TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 43/BC-VP

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO

Tình hình ngày 23/01/2017

(Tính đến 17h00 ngày 23/01/2017)

Tai nạn, công tác tìm kiếm cứu nạn 

1. Về vụ  tàu cá BV 7804/09 LĐ bị tàu (không rõ số hiệu) đâm chìm (tiếp theo báo cáo số 41/BC-VP, ngày 22/01): 06 ngư dân tàu bị nạn được tàu SAR 413 tiếp nhận từ tàu cá BTh 96278 TS đã cập cảng Vũng Tàu, bàn giao cho cơ quan chức năng lúc 18h00 cùng ngày.

2. Về vụ tàu cá BĐ 97679 TS/05 LĐ bị phá nước, cách Bắc đảo Song Tử Tây/QĐ Trường Sa khoảng 151 hải lý (tiếp theo báo cáo số 41/BC-VP, ngày 22/01): 05 ngư dân tàu bị nạn đã được tàu British Innovator, quốc tịch Anh cứu vớt an toàn và tàu đang hành trình đưa các ngư dân vào bờ. Dự kiến 20h00 ngày 23/01 tàu sẽ cập cảng Đà Nẵng để bàn giao cho các cơ quan chức năng Việt Nam.

3. Về vụ tàu vận tải PETREL8/12 thuyền viên, Quốc tịch Trung Quốc, hành trình từ Singapore đi Trung Quốc bị hỏng máy neo đậu tại chỗ (cách bờ biển Đông Hải/Ninh Thuận khoảng 1,5 hải lý) (tiếp theo báo cáo số 41/BC-VP, ngày 22/01): Đến 16h00 ngày 23/01, Bộ Tham mưu Biên phòng tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan kiểm tra, giám sát và tiến hành các thủ tục trong thời gian tàu neo đậu để khắc phục sự cố máy.

4. Về vụ tàu Bạch Đằng 06/05 thuyền viên bị chìm (tiếp theo báo cáo số 41/BC-VP, ngày 22/01): Ngày 23/01, các lực lượng tiếp tục tìm kiếm thuyền viên mất tích còn lại, nhưng chưa có kết quả.

5. Về 02 vụ/02 LĐ của tàu cá BĐ 50830 TS và HP 90566 TS bị rơi xuống biển mất tích (tiếp theo báo cáo số 41/BC-VP ngày 22/01): Ngày 23/01, các lực lượng tiếp tục tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.   

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn tổng hợp, báo cáo./.          

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Đ/c Phó TTMT Phạm Ngọc Minh, PCTTTUB (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– TTXVN, Đài THVN, Đài TNVN, VTC14;

– Lưu: VT, TB; NT09.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Hữu Hùng

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *