Báo cáo ngày 23/01/2022 (Tính đến 17h30 ngày 23/01/2022)

Cập nhật lần cuối: 4 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 64 /BC-VP Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2022

 

BÁO CÁO

Tình hình ngày 23/01/2022

(Tính đến 17h30 ngày 23/01/2022)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 23/01)

– Tình hình dịch trên thế giới: 224 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 349.679.043; tử vong 5.610.294; điều trị khỏi 278.495.415;

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 2.126.444; điều trị khỏi 1.800.692; tử vong 36.596; đang điều trị 289.156.

2. Hỏa hoạn

02h00 ngày 23/01, tại phường Sài Đồng, quận Long Biên, Tp.Hà Nội, xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân do chập điện. Địa phương huy động 10 Dân quân phối hợp với 03 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 03h00 cùng ngày.

3. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

Ngày 22/01, cách Đông Nam cửa Cổ Chiên/Bến Tre khoảng 30 hải lý, tàu cá BT 91259 TS có lao động Châu Ngọc Cường (SN 1968) bị trượt chân rơi xuống biển, mất tích. Biên phòng tỉnh Bến Tre phối hợp với gia đình và thông báo cho các tàu gần khu vực tìm kiếm, chưa có kết quả.

4. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt vụ hỏa hoạn, tìm kiếm người mất tích trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. V10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

Phạm Hải Châu