Báo cáo ngày 23/02/2021 (Tính đến 17h30 ngày 23/02/2021)

Cập nhật lần cuối: 6 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 89 /BC-VP Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 23/02/2021

(Tính đến 17h30 ngày 23/02/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 23/02)

– Tình hình dịch trên thế giới: 219 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số người mắc 112.281.565 người; số người tử vong 2.485.875 người; số người hồi phục 87.817.834 người.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc tại Việt Nam: 2.395 ca; điều trị khỏi 1.719 ca; số ca; tử vong 35 ca; đang điều trị 641 ca; số người tiếp xúc gần và nhập cảnh đang được cách ly theo dõi 107.685 người.

2. Cháy rừng

– 13h00 ngày 22/02, tại xã Thành Công, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên xảy ra cháy 03 ha rừng keo, bạch đàn (3-4 năm tuổi). Địa phương huy động 41 người (Dân quân 11, lực lượng khác 30), dập tắt đám cháy lúc 15h30 cùng ngày.

– 18h00 ngày 22/02, tại Kim Phượng/Định Hóa/Thái Nguyên xảy ra cháy 1,7 ha rừng keo (3-4 năm tuổi). Địa phương huy động 30 người (Dân quân 10, lực lượng khác 20), dập tắt đám cháy lúc 19h30 cùng ngày.

3. Công tác tìm kiếm cứu nạn

10h45 ngày 22/02, tại khu vực biển hòn Nét, thuộc phường Cẩm Bình, tp Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, ngư dân phát hiện tàu cá QN 3389 TS trôi dạt, nhưng không có người. Qua xác minh được biết, tàu cá QN 3389 TS/02LĐ xuất bến từ ngày 21/02 chưa thấy về. Địa phương huy động 32 người (Bộ đội 12, lực lượng khác 20) và 03 xuồng, tổ chức tìm kiếm, đến 16h20 ngày 22/02, các lực lượng đã tìm vớt được thi thể 02 nạn nhân, bàn giao cho gia đình.

4. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt các vụ cháy rừng; tìm kiếm người mất tích, bị tai nạn trên biển.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. H10.

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

 

Doãn Thái Đức