Báo cáo ngày 23/12/2018 (Tính đến 17h00 ngày 23/12/2018)

Cập nhật lần cuối: 6 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

 

                


Số:681 /BC-VP

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2018

BÁO CÁO

Tình hình ngày 23/12/2018

(Tính đến 17h00 ngày 23/12/2018)

       1. Tin gió mùa đông bắc

       Chiều 23/12, bộ phận không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Đông Bắc Bộ sau đó sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ; trên đất liền chuyển gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét; nhiệt độ phổ biến 15-18 độ, ở vùng núi phía Bắc có nơi dưới 10 độ.

       2. Hỏa hoạn và xử lý tràn dầu

       – Địa bàn BTL Thủ đô Hà Nội: 12h15 ngày 23/12, tại bãi đỗ xe ô tô thuộc phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, TP.Hà Nội, xảy ra cháy 01 xe ô tô 45 chỗ, không có thiệt hại về người. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ và 03 kíp xe chữa cháy, tổ chức dập tắt đám cháy lúc 12h35 cùng ngày.

       Địa bàn Quân khu 4:  Công tác chỉ đạo xử lý dầu thải tràn ra môi trường tại khu phố 5, phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa (tiếp theo báo cáo số 2224/BC-CHCN ngày 22/12): Trong ngày duy trì 122 người gồm: QK4: 07 đ/c (03 cán bộ Phòng CHCN và 04 đồng chí quân y hỗ trợ y tế); Qk e762: 50 đ/c; Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa 15 đ/c; Biên phòng Thanh Hóa 10 đ/c; Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu Khu vực 1/QC Hải quân 15 đ/c; Công ty SOS: 25 người. Phương tiện và trang thiết bị gồm: 04 xe ô tô, 03 máy hút dầu, 02 bơm nước, miếng thấm dầu chuyên dụng, thiết bị chứa rác thải và nước lẫn dầu.

         * Kết quả: Tính đến 16h00 ngày 23/12, các lực lượng đã khắc phục được khoảng 90% diện tích trên tổng số khoảng 06 ha diện tích bị ô nhiễm do sự cố gây ra.

3. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị và địa phương duy trì nghiêm chế độ trực, nắm chắc tình hình, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo; chủ động huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả sự cố dầu tràn tại Thanh Hóa, dập tắt hỏa hoạn tại Hà Nội.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó Sự cố, Thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

 Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB; D09.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Phạm Văn Tỵ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *