Báo cáo ngày 23/6/2022 (Tính đến 17h30 ngày 23/6/2022)

Cập nhật lần cuối: 30 Tháng Chín, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 312/BC-VP Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 23/6/2022

(Tính đến 17h30 ngày 23/6/2022)

1. Hỏa hoạn

– 11h30 ngày 22/6, tại xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng xảy ra cháy nhà xưởng của Công ty bao bì Nhật Duy, không thiệt hại về người, nguyên nhân do chập điện. Ban CHQS huyện Châu Thành điều 35 CBCS và Dân quân phối hợp với 03 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 13h45 cùng ngày.

– 16h00 ngày 22/6, tại xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang xảy ra cháy kho của Công ty TNHH Mê Kông, không thiệt hại về người, nguyên nhân đang điều tra. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với 05 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 18h30 cùng ngày.

– 04h30 ngày 23/6, tại xã Đạo Thạnh, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang xảy ra cháy cửa hàng hoa quả, không thiệt hại về người, nguyên nhân do chập điện. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với 04 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 05h15 cùng ngày.

2. Công tác tìm kiếm cứu nạn: 15h30 ngày 22/6, tại đảo Thổ Chu, TP.Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Thiếu tá Trần Văn Cường dp/d1/Lữ 125/QK9 bị viêm ruột thừa cấp. BTL Cảnh sát biển điều tàu CSB 2001 đang hoạt động gần khu vực vận chuyển bệnh nhân về Bệnh viện Đa khoa TP.Phú Quốc để cấp cứu lúc 20h45 cùng ngày, hiện tại bệnh nhân sức khỏe ổn định.

3. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện, dập tắt hỏa hoạn và hỗ trợ người bị nạn trên biển.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Hi10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

Phạm Văn Tỵ