Báo cáo ngày 23/9/2021 (Tính đến 17h30 ngày 23/9/2021)

Cập nhật lần cuối: 5 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 413 /BC-VP Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 23/9/2021

(Tính đến 17h30 ngày 23/9/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 23/9)

– Tình hình dịch trên thế giới: 222 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 230.920.739; tử vong 4.733.350, điều trị khỏi 207.618.476.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 718.963; điều trị khỏi 478.262; tử vong 17.781; đang điều trị 213.920.

2. Tin bão khẩn cấp, cơn bão số 6 (Dianmu)

2.1. Diễn biến:

Hồi 16 giờ ngày 23/9 vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc, 110,1 độ Kinh Đông, cách bờ biển Bình Định khoảng 130km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 giật cấp 10. Dự báo trong 12 giờ tới bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 04h ngày 24/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 108,2 độ Kinh Đông ngay trên đất liền các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 6 – 7.

2.2. Công tác chỉ đạo

– 19h00 ngày 22/9, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai – Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và TKCN có Công điện số 11/CĐ-TW yêu cầu Ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Kiên Giang và các tỉnh khu vực Tây Nguyên; các bộ: Quốc phòng, Ngoại giao, Công thương, Thông tin và Truyền thông, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Hệ thống Đài thông tin duyên hải khẩn trương rà soát phương án ứng phó, triển khai công tác phòng chống thiên tai. Sẵn sàng ứng phó với diễn biến của bão.

– 16h30 ngày 23/9, Bộ Quốc phòng có Điện số 34/TK chỉ đạo các Tổng cục CT; HC; KT, CNQP; Quân khu: 4, 5; Quân chủng: Hải quân, PK- KQ, Biên phòng, Cảnh sát biển, Binh đoàn 18; BTL: CB, TTLL, ĐC, HH, PB, TTG, Quân đoàn 3. Yêu cầu các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, nắm chắc tình hình, rà soát, bổ sung phương án ứng phó phù hợp với tình hình; phối hợp với chính quyền địa phương, gia đình chủ tàu thông báo cho các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí, diễn biến hướng di chuyển của bão, sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra.

2.3. Công tác kiểm đếm tàu thuyền (Tính đến 16h00 ngày 23/9/)

Biên phòng các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Bình đến Bình Thuận đã phối hợp với địa phương gia đình chủ tàu thông báo, hướng dẫn cho 44.810 phương tiện/245.223 người biết diễn biến, hướng di chuyển của bão để chủ động thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Cụ thể: Hoạt động trong vùng biển từ Quảng Trị đến Khánh Hòa (120 – 170 vĩ Bắc): 149 tàu/727 người, trong đó có 23 tàu trong khu vực nguy hiểm, các phương tiện đã nhận được thông tin về bão và chủ động di chuyển vòng tránh (Đà Nẵng 05; Quảng Ngãi 10 và Bình Định 08); neo đậu tại bến và hoạt động ở các khu vực khác 44.661 tàu/244.496 người.

2.4. Lực lượng phương tiện sẵn sàng ứng phó với bão

+ Lực lượng: 253.930 CBCS (BĐ 39.374; DQ 203.163, DBĐV 11.393);

+ Phương tiện: 2.679 phương tiện các loại (ô tô 1.269; xe đặc chủng 93; tàu 101; xuồng các loại 1.216).

3. Hỏa hoạn

– 20h57 ngày 22/9, tại xã Phước Chiến, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận xảy ra cháy 300m2 nhà làm việc của BQL dự án Điện mặt trời Thiên Tân, nguyên nhân đang được điều tra. Địa phương huy động 02 kíp xe chữa cháy dập tắt đám cháy lúc 22h45 cùng ngày.

– 22h19 ngày 22/9, tại xã Thái Sơn, huyện An Lão, Tp.Hải Phòng xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân đang được điều tra. Địa phương huy động 03 kíp xe chữa cháy dập tắt đám cháy lúc 22h45 cùng ngày.

– 03h40 ngày 23/9, tại phường Quảng Tiến, Tp.Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân đang được điều tra. Địa phương huy động 02 kíp xe chữa cháy dập tắt đám cháy lúc 04h15 cùng ngày.

4. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt các vụ hỏa hoạn; sẵn sàng ứng phó với bão số 6 và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Ch10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

Phạm Văn Tỵ