Báo cáo ngày 24/01/2022 (Tính đến 17h30 ngày 24/01/2022)

Cập nhật lần cuối: 4 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /BC-VP Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 24/01/2022

(Tính đến 17h30 ngày 24/01/2022)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 24/01)

– Tình hình dịch trên thế giới: 224 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 352.165.853; tử vong 5.614.909; điều trị khỏi 279.880.663;

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 2.141.422; điều trị khỏi 1.804.849; tử vong 36.719; đang điều trị 299.854.

2. Hỏa hoạn

19h40 ngày 23/01, tại Cảng cá Lạch Bạng, phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, xảy ra cháy tàu cá QNg 97060 TS, nguyên nhân đang điều tra. Biên phòng Thanh Hóa điều 10 CBCS/02 xuồng phối hợp với lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 20h00 cùng ngày.

3. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

05h40 ngày 24/01, tại khu vực cầu Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, Tp.Hải Phòng, tàu Vận tải BN 2257/03 TV bị chìm do va chạm với tàu Vận tải NĐ 3476/05 TV. Biên phòng Tp.Hải Phòng điều 03 CBCS/01 xuồng phối hợp với cơ quan chức năng cứu 03 thuyền viên và giải quyết vụ việc.

4. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt vụ hỏa hoạn, hỗ trợ tàu bị nạn và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Hi10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Văn Tỵ