Báo cáo ngày 24/4/2018 (Tính đến 17h00 ngày 24/4/2018)

Cập nhật lần cuối: 7 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 220 /BC-VP

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO

Tình hình ngày 24/4/2018

(Tính đến 17h00 ngày 24/4/2018)

1. Hỏa hoạn, cháy rừng

1.1. Hỏa hoạn

07h00 ngày 24/4, tại xã Vĩnh Thạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, xảy ra cháy 03 căn nhà liên kề, không thiệt hại về người. Địa phương huy động 20 người (Bộ đội 10, Dân quân 10), tổ chức dập tắt đám cháy lúc 07h45 cùng ngày.

1.2. Cháy rừng

15h00 ngày 22/4, tại ấp Mỹ Bình, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, xảy ra cháy 03ha rừng tràm. Biên phòng Long An điều 15 CBCS phối hợp với lực lượng tại chỗ, tổ chức dập tắt đám cháy lúc 18h00 cùng ngày.

2. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

– Về vụ cá NA 90773TS/13 LĐ bị hỏng máy, thả trôi lúc 20h33 ngày 19/4 (tiếp theo báo cáo số 217/BC-VP ngày 23/3/2018): Lúc 22h18 ngày 23/3, tàu SAR 411 đã lai dắt tàu bị nạn cùng 13 ngư dân về cảng Nghi Sơn/Thanh Hóa an toàn.

08h00 ngày 20/4, tại 17053’N-113030’E (cách Đông Bắc Đà Nẵng khoảng 320 hải lý), tàu cá ĐNa 90449 TS có 01 lao động bị nổi mụn nước khắp người và nóng sốt. Thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ. Văn phòng UBQG Ứng phó thiên tai và TKCN yêu cầu: Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam tiếp tục duy trì liên lạc với tàu, kết nối tư vấn y tế, hướng dẫn tàu chạy về  bờ; Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Đà Nẵng, BTM Bộ đội Biên phòng chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với chủ tàu, duy trì liên lạc với tàu có người bị nạn, triển khai biện pháp hỗ trợ nạn nhân khi tàu về bờ.

3. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì nghiêm chế độ trực, nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chế độ báo cáo; tích cực huy động lực lượng, phương tiện tham gia dập tắt các vụ hỏa hoạn, cháy rừng.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó Sự cố, Thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.   

  Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– Đài THVN, TTXVN, Đài TNVN, VTC14;

– Lưu: VT, TB, D09.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Lê Mạnh Tiến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *