Báo cáo ngày 24/5/2021 (Tính đến 17h30 ngày 24/5/2021)

Cập nhật lần cuối: 5 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 231 /BC-VP Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 24/5/2021

(Tính đến 17h30 ngày 24/5/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 24/5)

– Tình hình dịch trên thế giới: 219 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số người mắc 167.534.501; số người tử vong 3.478.602; số người hồi phục 148.574.424.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc: 5.308; điều trị khỏi 2.721; tử vong 43; đang điều trị 2.544, tổng số tiếp xúc gần và nhập cảnh đang được cách ly theo dõi 129.502.

2. Hỏa hoạn

– 18h48 ngày 23/5, tại số 30, đường Khâm Thiên, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội xảy ra cháy 01 nhà dân làm 01 người bị thương, nguyên nhân do chập điện. Địa phương huy động 02 kíp xe chữa cháy dập tắt đám cháy lúc 19h30 cùng ngày.

– 18h16 ngày 23/5, tại phường 9, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên xảy ra cháy quán Bar Sands Bay, nguyên nhân đang được điều tra. Địa phương huy động 06 kíp xe chữa cháydập tắt đám cháy lúc 21h00 cùng ngày.

– 20h13 ngày 23/5, tại số 40 đường Ngô Quyền, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi xảy ra cháy cửa hàng tạp hóa, nguyên nhân đang được điều tra. Địa phương huy động 06 kíp xe chữa cháy dập tắt đám cháy lúc 21h11 cùng ngày.

3. Công tác tìm kiếm, cứu nạn

– 06h30 ngày 23/5, tại khu vực cách Đông Nam Bãi Cháy/Quảng Ninh khoảng 07 hải lý, tàu NB 6570/06 thuyền viên, đẩy 02 xà lan (NB 6571 và NB 6572) chở thạch cao từ Cẩm Phả/Quảng Ninh về Ninh Bình đâm vào đá ngầm. làm xà lan NB 6571 chìm. Biên phòng Quảng Ninh điều 04 CBCS/01 xuồng tham gia cứu hộ, cứu nạn.

– 22h00 ngày 23/5, tại khu vực cách Đông cửa sông Đốc/Cà Mau khoảng 03 hải lý, tàu cá CM 99552 TS/09LĐ bị chìm. Biên phòng tỉnh Cà Mau điều 06 CBCS và huy động 02 phương tiện/04 ngư dân tổ chức tìm kiếm cứu nạn, đến 06h40 ngày 24/5, đã cứu vớt được 09 ngư dân tàu bị nạn đưa vào bờ an toàn.

4. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ trực, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt các vụ hỏa hoạn, tham gia tìm kiếm cứu nạn và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. V10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

 

Lã Đại Phong