Báo cáo ngày 24/6/2022 (Tính đến 17h30 ngày 24/6/2022)

Cập nhật lần cuối: 30 Tháng Chín, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 316 /BC-VP Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 24/6/2022

(Tính đến 17h30 ngày 24/6/2022)

1. Hỏa hoạn: 04h24 ngày 24/6, tại Phường 4, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh xảy ra cháy 01 nhà dân làm bị thương 02 người, nguyên nhân đang điều tra. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với 02 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 04h40 cùng ngày.

2. Công tác tìm kiếm cứu nạn

09h00 ngày 24/6, cách Nam đảo Bạch Long Vĩ/Hải Phòng khoảng 13 hải lý, tàu cá NA 91818TS/10LĐ, bị hỏng trục lái, thả trôi, nước tràn vào khoang (chưa có nguy cơ chìm), thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ. Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn yêu cầu: Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam phát thông báo hàng hải; Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Nghệ An, Hải Phòng, BTM Bộ đội Biên phòng chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với gia đình chủ tàu thông báo huy động các tàu cá cùng tổ, các phương tiện hoạt động gần khu vực biết để có biện pháp hỗ trợ; BTM Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển thông báo cho các tàu của đơn vị hoạt động trên biển gần khu vực biết để có biện pháp hỗ trợ. Lúc 14h50 cùng ngày, Bộ Quốc phòng chỉ đạo Quân chủng Hải quân điều tàu KN 422 đang hoạt động gần khu vực tiếp cận, hỗ trợ tàu cá bị nạn.

3. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện, dập tắt hỏa hoạn và hỗ trợ phương tiện bị nạn trên biển.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Hi10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Văn Tỵ