Báo cáo ngày 24/7/2022 (Tính đến 17h30 ngày 24/7/2022)

Cập nhật lần cuối: 29 Tháng Chín, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 365 /BC-VP Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 24/7/2022

(Tính đến 17h30 ngày 24/7/2022)

1. Hỏa hoạn:

16h40 ngày 23/7, tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh xảy ra cháy 01 nhà dân, làm chết 02 cháu (Nguyễn Đào Vĩnh Phú – SN 2012, Nguyễn Đào Châu Báu – SN 2021), nguyên nhân đang điều tra. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với 01 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy 17h10 cùng ngày.

23h15 ngày 23/7, tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Tp.Hà Nội xảy ra cháy căn hộ tầng 3, Chung cư mini, không thiệt hại về người, nguyên nhân đang điều tra. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với 04 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy 23h35 cùng ngày.

2. Công tác tìm kiếm cứu nạn

– Vụ việc cứu 05 ngư dân trên tàu BTh 97478 TS (tiếp theo Báo cáo số 364/BC-VP ngày 23/7). Lúc 21h00 ngày 23/7, tàu Hải quân 466 đưa 05 ngư dân về đến vịnh Cam Ranh; 08h10 ngày 24/7, BTL Vùng 4 Hải quân đã bàn giao 05 ngư dân bị nạn cho chính quyền địa phương và gia đình.

– 15h20 ngày 23/7 tại khu vực phao số 0 cảng Vũng Tàu, tàu vận tải NASICOSKY phát hiện và cứu 02 người đang trôi dạt trên biển (Nguyễn Châu Hoàng – SN 1999, Phạm Văn Đoàn – SN 1993), Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiếp nhận, qua khai thác thông tin ban đầu 02 ngư dân là lao động trên tàu (không rõ BKS), do bất đồng với chủ tàu đã nhảy xuống biển để bơi vào bờ và được tàu NASICOSKY cứu.

3. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt hỏa hoạn hỗ trợ cứu nạn các ngư dân bị nạn trên biển.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Ch10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

Phạm Văn Tỵ