Báo cáo ngày 25/01/2017 (Tính đến 17h00 ngày 25/01/2017)

Cập nhật lần cuối: 7 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA

TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:47/BC-VP

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO

Tình hình ngày 25/01/2017

(Tính đến 17h00 ngày 25/01/2017)

1. Hỏa hoạn, cháy rừng

1.1. Hỏa hoạn

– 21h00 ngày 24/01, tại số 68 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 1, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng xảy ra cháy 01 nhà dân, không có thiệt hại về người. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ và 04 kíp xe chữa cháy tổ chức dập tắt đám cháy lúc 22h10 cùng ngày.

 – 13h30 ngày 24/01, tại xã Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai xảy ra cháy cửa hàng kinh doanh ăn uống, không có thiệt hại về người. Biên phòng Lào Cai điều 15 CBCS phối hợp với địa phương tổ chức dập tắt đám cháy và khắc phục hậu quả.

1.2. Cháy rừng

– 18h45 ngày 24/01/2017 tại tổ 27, khu 3, phường Cao Thắng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh xảy ra cháy 01 ha rừng keo. Địa phương huy động 60 người (Dân quân 25, lực lượng khác 35) và 02 xe chữa cháy tổ chức dập tắt đám cháy lúc 20h30 cùng ngày.

– 16h45 ngày 24/01/2017 tại núi Ba Phủ, xã Lại Xuân huyện Thủ Nguyên, TP Hải Phòng xảy ra đám cháy 9,6 ha rừng keo. Hải quân đã điều động 267 CBCS và 12 xe ô tô phối hợp với địa phương tổ chức dập tắt đám cháy lúc 20h30 cùng ngày.

2. Tai nạn, công tác tìm kiếm cứu nạn 

07h00 ngày 25/01, tại 15038’N-113008’E (cách Đông Đông Nam Đà Nẵng khoảng 285 hải lý), tàu cá QNg 94983 TS có 01 ngư dân bị bệnh nặng (co giật), tàu đang đưa bệnh nhân về bờ để cấp cứu. Thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ giúp khẩn cấp.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia TKCN yêu cầu: Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam phát thông báo hàng hải, kết nối tư vấn y tế, hướng dẫn tàu chạy về bờ để cấp cứu; sẵn sàng tàu SAR đi cứu nạn khi có yêu cầu; Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Ngãi, Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với chủ tàu huy động các tàu cá hoạt động gần có biện pháp hỗ trợ cấp cứu bệnh nhân; Hải quân, Cảnh sát biển thông báo cho các tàu của đơn vị đang làm nhiệm vụ gần khu vực biết, để có biện pháp trợ giúp.

15h30 ngày 25/01, tại 19007’N-106025’E (cách Đông mũi Rồng Lạch Quèn/Nghệ An khoảng 36 hải lý), tàu cá NA 95940 TS/07 LĐ bị hỏng máy. Biên phòng Nghệ An đã phối hợp với chủ tàu thông báo huy động các phương tiện hoạt động gần khu vực đến hỗ trợ lai dắt.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn tổng hợp, báo cáo./.  

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Đ/c Phó TTMT Phạm Ngọc Minh, PCTTTUB (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– TTXVN, Đài THVN, Đài TNVN, VTC14;

– Lưu: VT, TB; H09.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Hữu Hùng