Báo cáo ngày 25/01/2020 (Tính đến 16h00 ngày 25/01/2020)

ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 51/BC-VP

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO

Tình hình ngày 25/01/2020

(Tính đến 16h00 ngày 25/01/2020)

 

  1. TÌNH HÌNH THIÊN TAI, HỎA HOẠN, TAI NẠN, SỰ CỐ
  2. Thiên tai

Từ 11h00 đến 19h30 ngày 24/01, xảy ra dông lốc, mưa đá tại các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn và Thái Nguyên. Hậu quả: Sập 01 nhà dân (Thái Nguyên), hư hỏng 2.402 nhà dân (Lạng Sơn: 1.597; Cao Bằng: 538; Bắc Kạn: 267). Các địa phương huy động 907 lượt người (Bộ đội 160, DQTV 335, Lực lượng khác 412) và 07 lượt phương tiện (Quân đội 05, Lực lượng khác 02), tổ chức giúp nhân dân, khắc phục hậu quả.

  1. Hỏa hoạn

– 19h50 ngày 23/01, tại xã Thanh Thùy, huyện Thanh Oai, xảy ra cháy 03 nhà dân (diện tích 300m2), không thiệt hại về người, nguyên nhân do chập điện. Địa phương huy động 10 Dân quân và 04 kíp xe chữa cháy, phối hợp với các lực lượng tại chỗ, tổ chức dập tắt đám cháy lúc 20h50 cùng ngày.

– 11h30 ngày 25/01, tại khu phố 3, phường 6, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, xảy ra cháy 01 nhà dân, không thiệt hại về người, nguyên nhân do chập điện. Địa phương huy động 16 người (Dân quân 04, lực lượng khác 12) và 02 kíp xe chữa cháy, tổ chức dập tắt đám cháy lúc 11h45 cùng ngày.

  1. Tai nạn, công tác tìm kiếm cứu nạn

– Vụ tàu hàng Nordana Sophia/18 TV/Quốc tịch Thái Lan (không tải), bị thủng buồng máy và chìm ngày 28/11 tại vùng biển Hà Tĩnh (tiếp theo báo cáo số 50/BC-VP ngày 24/01): Trong ngày, Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu miền Bắc tiếp tục theo dõi, nắm  tình hình, sẵn sàng xử trí tình huống tràn dầu.

– Vụ tàu vận tải Vietsun Ingrity bị chìm tại sông Lòng Tàu, huyện Cần Giờ, TP.Hồ Chí Minh ngày 19/10 (tiếp theo báo cáo số 50/BC-VP ngày 24/01): Trong ngày, Biên phòng TP.Hồ Chí Minh duy trì 20 CBCS/01 tàu CN-09, 02 xuồng, phối hợp với các lực lượng, bảo đảm an ninh trật tự và phân luồng giao thông.

– 20h00 ngày 23/01, tại khu neo đậu tàu thuyền khóm 12, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau xảy ra vụ cháy 03 tàu cá đang neo đậu, không thiệt hại về người, nguyên nhân do chập điện. Biên phòng Cà Mau điều 10 CBCS phối hợp với các lực lượng tại chỗ, tổ chức dập tắt đám cháy.

– 11h20 ngày 25/01, tại  18054’N – 115013’E(cách Đông Đông Bắc Đà Nẵng 381 hải lý), tàu NORDANA MALEE, Quốc tịch Thái Lan, có 01 thuyền viên bị liệt bên mặt phải và bị méo miệng, huyết áp cao, tàu đang đưa bệnh nhân chạy về Đà Nẵng để được cứu chữa. Thuyền trưởng yêu cầu cứu nạn khẩn cấp. Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và TKCN yêu cầu Trung tâm phối hợp TKCN hàng hải Việt Nam kết nối tư vấn y tế, hướng dẫn tàu chạy về nơi gần nhất để được cứu chữa và điều tàu SAR và kíp bác sĩ đi đon và cấp cứu bệnh nhân. Lúc 13h24 cùng ngày tàu SAR 412 và kíp bác sỹ đã xuất phát đi đón và cứu chữa bệnh nhân, Dự kiến 03h30 ngày 26/01 sẽ tiếp cận.

  1. TÌNH HÌNH ĐƠN VỊ

– Quán triệt, chấp hành nghiêm quy định đón tết của Bộ.

– Duy trì, chấp hành nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban các cấp.

– Tổ chức đón tết vui tươi, phấn khởi, tiết kiệm.

– Đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Trong ngày, các cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì nghiêm chế độ trực, nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chế độ báo cáo. Chủ động huy động lực lượng, phương tiện dập tắt các vụ hỏa hoạn; sẵn sàng ứng phó sự cố tràn dầu khu vực tàu Nordana Sophia và phân luồng giao thông khu vực tàu Vietsun Ingrity; cấp cứu bệnh nhân tàu NORDANA MALEE, Quốc tịch Thái Lan.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. NT09.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Phạm Văn Tỵ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *