Báo cáo ngày 25/02/2016 (Tính đến 17h30 ngày 25/02/2016)

Cập nhật lần cuối: 16 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA

TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Số: 98 /BC-VP

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2016

BÁO CÁO

Tình hình ngày 25/02/2016

(Tính đến 17h30 ngày 25/02/2016)

1. Hỏa hoạn

06h30 ngày 25/02, tại ấp 3, xã Hưng Thạch, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp, xảy ra cháy nhà dân, không có thiệt hại về người. Địa phương huy động lực lượng dập tắt đám cháy lúc 07h00 cùng ngày.

2. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

2.1. 10h00 ngày 23/02, tại 16001N – 114054E (cách Đông đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi khoảng 340 hải lý), tàu cá QNg 90104 TS/07 LĐ bị gãy chân vịt, chưa khắc phục được. Thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ khẩn cấp. Nhận được thông tin trên, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn đã chỉ đạo: Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Ngãi, Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng, Cục Kiểm ngư, Trung tâm phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam phát thông báo hàng hải, duy trì liên lạc với tàu, phối hợp với chủ tàu thông báo và huy động các tàu cá cùng Tổ đội và các tàu hoạt động gần khu vực đến hỗ trợ tàu bị nạn. Đến 16h45 cùng ngày, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Quảng Ngãi báo cáo đã có tàu cá địa phương hoạt động gần khu vực đang cơ động đến hỗ trợ tàu bị nạn.

2.2. 01h00 ngày 25/02, tại 16006N – 111025E (cách Đông đảo Lý Sơn 130 hải lý), tàu cá QNg 90352 TS/12 LĐ bị sóng đánh chìm, toàn bộ 12 lao động đã được tàu QNg 90457 cứu vớt an toàn.

2.3. 04h00 ngày 24/02, xuồng máy không rõ số hiệu tại vùng biển Vũng La, xã Vịnh Xuân Đài, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, bị sóng đánh lật úp làm 01 người mất tích. Biên phòng Phú Yên cử 07 CBCS phối hợp cùng địa phương tổ chức tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

2.4. 16h00 ngày 20/02, tàu cá KG 1189 TS/21 LĐ hoạt động tại 07000’N – 104000’E (cách hòn Khoai, Cà Mau khoảng 102 hải lý), một lao động bị rơi xuống biển mất tích. Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã thông báo và huy động các phương tiện hoạt động gần khu vực  tổ chức tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);

– Đ/c Phó Đô đốc Phạm Ngọc Minh PCTTT UB (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– TTXVN, Đài THVN, Đài TNVN, VTC14;

– Lưu: VT, TB; Ng09   

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Trương Đức Nghĩa