Báo cáo ngày 25/10/2018 (Tính đến 17h00 ngày 25/10/2018)

Cập nhật lần cuối: 6 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Số: 564 /BC-VP

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2018

BÁO CÁO

Tình hình ngày 25/10/2018

(Tính đến 17h00 ngày 25/10/2018)

1. Hỏa hoạn

– Địa bàn Quân khu 2:

 00h15 ngày 25/10, tại khu 6, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ xảy ra cháy khoảng 240m2 siêu thị Hải Hạnh (kinh doanh tạp hóa), không thiệt hại về người. Địa phương huy động 189 người (Dân quân 20, lực lượng khác 169) và 08 kíp xe chữa cháy (Cảnh sát PCCC tỉnh: 06 xe, Nhà máy Z121/Tổng cục CNQP/BQP: 02 xe), tổ chức dập tắt đám cháy lúc 02h00 cùng ngày.

– Địa bàn Quân khu 7:

+ 20h15 ngày 24/10, tại khu phố 4, phường Tân Hòa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai xảy ra cháy khoảng 2.000m2 nhà xưởng sản xuất gỗ của Công ty Tân Phú Hòa, không thiệt hại về người. Địa phương huy động 10 Dân quân và 08 kíp xe chữa cháy, phối hợp với lực lượng tại chỗ, tổ chức dập tắt đám cháy lúc 03h00 ngày 25/10.

+ 05h00 ngày 25/10, tại nhà số 68B, đường Cao Thắng, phường 7, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng xảy ra cháy khoảng 50m2 nhà xưởng sản xuất gỗ, không thiệt hại về người. Địa phương huy động 09 Dân quân và 03 kíp xe chữa cháy, phối hợp với lực lượng tại chỗ, tổ chức dập tắt đám cháy lúc 06h15 cùng ngày.

2. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

– Về vụ tàu cá QNg 96307 TS/13 LĐ bị gió lốc đánh chìm từ 10h00 ngày 22/10, cách Đông Đông Bắc đảo Lý Sơn/Quảng Ngãi khoảng 312 hải lý (tiếp theo báo cáo số 558/BC-VP ngày 24/10/2018): Đến 20h00′ ngày 24/10, toàn bộ 13 LĐ đã được tàu cá QNg 96789 TS cứu và đưa về đến đảo Lý Sơn an toàn.

– 20h00 ngày 24/10, tại khu vực Hòn Bắn (cách Đông Nam đảo Cát Bà/Hải Phòng khoảng 07 hải lý), tàu Thái Hà HD2046/09 TV bị đâm vào đá ngầm, chìm. Biên phòng Hải Phòng, Quảng Ninh điều 18 CBCS/04 xuồng ra hiện trường tìm kiếm, cứu nạn. Đến 21h00 cùng ngày, 09 TV đã được các lực lượng cứu vớt (trong đó: Biên phòng cứu 07 người; lực lượng tại chỗ cứu 02 người).

– 05h00 ngày 25/10, 11007’N – 108039’E (cách Tây Nam mũi La Gan/Tuy Phong/Bình Thuận khoảng 04 hải lý, tàu BTh 88055 TS/03 LĐ bị 01 tàu kéo (chưa rõ BKS) đâm chìm, bỏ chạy. 03 LĐ đã được 01 tàu cá (không BKS) cứu vớt đưa vào bờ an toàn.

       3. Đánh giá chung

Trong ngày các cơ quan, đơn vị và địa phương duy trì nghiêm chế độ trực, nắm chắc tình hình; chủ động huy động lực lượng, phương tiện tham gia dập tắt vụ hỏa hoạn và tham gia tìm kiếm, cứu nạn trên biển hiệu quả.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó Sự cố, Thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB; NT09.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Lê Mạnh Tiến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *