Báo cáo ngày 25/11/2020 (Tính đến 17h00 ngày 25/11/2020)

Cập nhật lần cuối: 5 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 591/BC-VP Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2020

BÁO CÁO

Tình hình ngày 25/11/2020

(Tính đến 17h00 ngày 25/11/2020)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (Đến 16h30 ngày 25/11)

– Tình hình dịch trên thế giới: 218 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid -19, cụ thể: Số người mắc 60.158.261 người; số người tử vong 1.415.908 người; số người hồi phục 41.597.320 người.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Không có ca lây nhiễm mới trong cộng đồng.

2. Khắc phục hậu quả mưa lũ tại Quảng Nam

Bộ Quốc phòng chỉ đạo Quân khu 5 duy trì 191Bộ đội, 50 Dân quân; 04 ô tô tiếp tục khắc phục hậu quả mưa lũ tại Nam Trà My và Phước Sơn. Kết quả: Dựng 04 nhà tạm (03 nhà tại xã Trà Leng/Nam Trà My, 01 nhà xã Phước Lộc/Phước Sơn); dọn đất đá và san lấp mặt bằng tại UBND và trạm Y tế xã Trà Leng.

3. Hỏa hoạn

07h00 ngày 25/11, tại Tổ 2, phường Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An xảy ra cháy kho Công ty gạch ốp lát Hoàng Quân, không thiệt hại về người. Địa phương huy động 165 người (Bộ đội: 50, Lực lượng khác: 65) và 04 xe chữa cháy, dập tắt đám cháy lúc 08h15 cùng ngày.

4. Tai nạn, công tác tìm kiếm cứu nạn

03h00 ngày 25/11, tại 08055’N-103021’E (cách Tây Nam đảo Thổ Chu/Kiên Giang khoảng 24 hải lý), tàu cá KG 61920 TS/06 LĐ bị hỏng máy, neo tại chỗ. Thuyền trưởng tàu yêu cầu hỗ trợ. Cục Cứu hộ – Cứu nạn yêu cầu: Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Kiên Giang, BTM Bộ đội Biên phòng chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với chủ tàu thông báo huy động các tàu hoạt động gần khu vực đến hỗ trợ; Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam duy trì liên lạc với tàu, phát thông báo hàng hải; BTM Hải quân, Cảnh sát biển thông báo cho các tàu của đơn vị hoạt động gần khu vực biết để có biện pháp hỗ trợ.

5. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả mưa lũ; dập tắt vụ hỏa hoạn và hỗ trợ tàu cá ngư dân bị sự cố trên biển.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. V10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

 

Phạm Văn Tỵ