Báo cáo ngày 25/5/2021 (Tính đến 17h30 ngày 25/5/2021)

Cập nhật lần cuối: 5 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 232 /BC-VP Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 25/5/2021

(Tính đến 17h30 ngày 25/5/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 25/5)

– Tình hình dịch trên thế giới: 219 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số người mắc 168.009.898; số người tử vong 3.488.029; số người hồi phục 149.354.498.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc: 5.561; điều trị khỏi 2.794; tử vong 44; đang điều trị 2.723, tổng số tiếp xúc gần và nhập cảnh đang được cách ly theo dõi 129.502.

2. Thiên tai: 06h00 ngày 25/5, tại xã Tân Long, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long xảy ra mưa to kèm lốc xoáy làm sập và tốc mái 38 nhà dân. Địa phương huy động 30 Dân quân giúp dân khắc phục hậu quả.

3. Hỏa hoạn: 05h20 ngày 25/5, tại số 31 đường Bùi Đình Túy, phường 26, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh xảy ra cháy 01 cửa hàng tạp hóa, nguyên nhân do chập điện. Địa phương huy động 03 kíp xe chữa cháy dập tắt đám cháy lúc 06h30 cùng ngày.

4. Công tác tìm kiếm, cứu nạn: 16h00 ngày 24/5, tại khu vực cách Đông Nam Nha Trang/Khánh Hòa khoảng 170 hải lý, tàu MAYASAN Quốc tịch PANAMA trên hành trình từ UAE đi Nhật Bản, có 01 thuyền viên bị đau ruột thừa cấp. Thuyền trưởng yêu cầu trợ gúp. Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam hướng dẫn tàu đưa bệnh nhân vào Nha Trang. Hồi 14h00 ngày 25/5 Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải khu vực 4 đã điều tàu SAR 27-01 cùng kíp bác sỹ của Trung tâm kiểm dịch y tế Quốc tế tại Khánh Hòa tiếp nhận bệnh chuyển tới bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cứu chữa và thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Cosvid-19.

5. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế báo cáo kịp thời huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai, dập tắt các vụ hỏa hoạn, cấp cứu thuyền viên bị nạn và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Ch10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Lã Đại Phong