Báo cáo ngày 25/6/2021 (Tính đến 17h30 ngày 25/6/2021)

Cập nhật lần cuối: 5 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 282 /BC-VP Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 25/6/2021

(Tính đến 17h30 ngày 25/6/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 25/6)

– Tình hình dịch trên thế giới: 220 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số người mắc 180.779.194; số người tử vong 3.916.328; số người hồi phục 165.430.621.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc: 14.435; điều trị khỏi 5.759; tử vong 74; đang điều trị 8.602, tổng số tiếp xúc gần và nhập cảnh đang được cách ly theo dõi 93.434.

2. Thiên tai: Đêm 24/6, trên địa bàn huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn xảy ra mưa to. Hậu quả: Hư hỏng 09 nhà dân, ngập úng 108ha hoa màu, sạt lở 2.800m2 đất đá làm ách tắc đường giao thông liên xã. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả.

3. Hỏa hoạn: 02h01 ngày 25/6, tại phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, Tp.Đà Nẵng xảy ra cháy 100m2 nhà xưởng sản xuất gỗ, nguyên nhân đang điều tra làm rõ. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 03h51 cùng ngày.

4. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng khắc phục hậu quả thiên tai, dập tắt vụ hỏa hoạn, cấp cứu bệnh nhân trên đảo Trường Sa và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Ch10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Lã Đại Phong