Báo cáo ngày 25/6/2022 (Tính đến 17h30 ngày 25/6/2022)

Cập nhật lần cuối: 30 Tháng Chín, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 317 /BC-VP Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 25/6/2022

(Tính đến 17h30 ngày 25/6/2022)

1. Hỏa hoạn

15h30 ngày 24/6, tại xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An xảy ra cháy 01 nhà dân, không thiệt hại về người, nguyên nhân do chập điện. Ban CHQS huyện Kỳ Sơn điều động 35 CBCS phối hợp lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 16h30 cùng ngày.

– 02h00 ngày 25/6, tại phường Bình Trưng Tây, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh xảy ra cháy 01 nhà dân làm 02 người chết (Nguyễn Thị Tuyết Nhi – 1999, Nguyễn Thị Thanh Xuân – 2003), nguyên nhân đang điều tra. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với 04 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 02h45 cùng ngày.

2. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn: 15h30 ngày 24/6, tại khu vực biển thuộc phường Hải An, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Nguyễn Thế Mạnh (2009), Phùng Sỹ Nguyên (2007) đi tắm biển bị đuối nước. Biên phòng tỉnh Thanh Hóa điều 05 CBCS phối hợp với lực lượng tại chỗ tìm kiếm và bàn giao thi thể cho gia đình lúc 08h00 ngày 25/6.

3. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện, dập tắt các hỏa hoạn và hỗ trợ tìm kiếm người đuối nước.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Hi10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Hải Châu