Báo cáo ngày 25/8/2015 (Tính đến 18h00 ngày 25/8/2015)

Cập nhật lần cuối: 17 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA

TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số: 295  /BC-VP

Hà Nội, ngày 25  tháng 8 năm 2015

BÁO CÁO

Tình hình ngày 25/8/2015

(Tính đến 18h00 ngày 25/8/2015)

Tai nạn và tìm kiếm cứu nạn trên biển                                                                                                                                                       

1. Về việc tàu cá ĐNa 90569 TS/13 LĐ có 01 ngư dân bị thương (tiếp theo báo cáo số 293/BC-VP ngày 24/8). Đến 08h40 ngày 25/8, tàu SAR 412 đã đưa nạn nhân về đến Đà Nẵng chuyển giao cấp cứu an toàn.

2. Về việc tàu BT 1552 TS bị chìm còn 01 người mất tích (tiếp theo báo cáo số 293/BC-VP ngày 24/8): Đến 08h00 ngày 24/8, các lực lượng đã tìm thấy thi thể nạn nhân còn lại, bàn giao cho gia đình mai táng.

3. 04h00 ngày 24/8, tại 14028 N – 112020 E (cách đảo Lý Sơn/Quảng Ngãi về hướng Đông Đông Nam khoảng 195 hải lý), tàu cá QNg 95481 TS/12 LĐ có một ngư dân bị thương nặng do tai nạn lao động. BTL Cảnh sát biển điều tàu CSB 9002 xuất phát lúc 16h30 cùng ngày đi cứu nạn. 16h30 ngày 25/8, tàu CSB 9002 đã đưa nạn nhân về đến Bình Định chuyển giao cấp cứu an toàn.

4. 20h00 ngày 24/8, tại 10047 N – 108031 E (cách Đông Nam Mũi Né/Bình Thuận khoảng 17 hải lý), tàu cá BV 95568 TS/08 LĐ bị dông lốc đánh chìm. 01 người được tàu QNg 91009 cứu đưa vào bờ, còn 07 người mất tích. Tại hiện trường có 01 tàu cá BV 6895 TS đang tìm kiếm.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn yêu cầu: Trung tâm PH TKCN Hàng hải Việt Nam phát thông báo Hàng hải, điều động 01 tàu SAR đi tìm kiếm cứu nạn; Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu; Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với gia đình chủ tàu thông báo cho các tàu cá hoạt động gần khu vực đến tham gia tìm kiếm cứu nạn. BTM Quân chủng Hải quân, BTL Cảnh sát biển thông báo cho các tàu của đơn vị hoạt động gần khu vực biết để tăng cường quan sát và tham gia tìm kiếm cứu nạn.

12h30 ngày 25/8, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo BTL Cảnh sát biển điều tàu CSB 2009 từ Vũng Tàu đi tìm kiếm nạn nhân; đồng thời Trung tâm PH TKCN Hàng hải Việt Nam điều tàu SAR 413 từ Vũng Tàu đi tìm kiếm nạn nhân.

12h00 cùng ngày, tàu BV 6895 TS và tàu BV 6979 TS đã tìm thấy vị trí tàu chìm. Đến 18h00, tàu CSB 2009 và tàu SAR 413 đã tiếp cận vị trí tàu chìm, phối hợp với các tàu tại hiện trường tổ chức tìm kiếm các nạn nhân.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Phó TTg Hoàng Trung Hải CT UB (để b/c);

– Phó Đô đốc Phạm Ngọc Minh PCTTT UB (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– TTXVN, Đài THVN, Đài TNVN, VTC14;

– Lưu: VT, TB; NT10.     

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

Phạm Văn Tỵ