Báo cáo ngày 26/01/2022 (Tính đến 17h30 ngày 26/01/2022)

Cập nhật lần cuối: 4 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 71 /BC-VP Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 26/01/2022

(Tính đến 17h30 ngày 26/01/2022)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 26/01)

– Tình hình dịch trên thế giới: 224 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 359.349.527; tử vong 5.634.665; điều trị khỏi 284.784.232;

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 2.171.527; điều trị khỏi 1.904.069; tử vong 37.010; đang điều trị 230.448.

2. Hỏa hoạn: 01h08 ngày 26/01, phường Kỳ Sơn, quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh, xảy ra cháy 01 nhà dân, không thiệt hại về người, nguyên nhân do chập điện. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với 04 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 01h54 cùng ngày.

3. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

– 04h00 ngày 25/01, tại khu vực Cảng cá Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, tàu cá HT 20573 TS/12 LĐ bị chìm, 12 lao động tự bơi vào bờ an toàn. Biên phòng Hà Tĩnh điều 10 CBCS phối hợp với lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả.

– 11h30 ngày 25/01, tại khu vực sông Trà lý, phường Hoàng Diệu, Tp. Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Nguyễn Văn Tính thuyền trưởng tàu HD 3839 bị thương do tàu đâm vào cầu Thái Bình. Biên phòng Thái Bình điều 05 CBCS/03 xuồng phối hợp với lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả.

4. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt vụ hỏa hoạn, hỗ trợ người và phương tiện bị nạn trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Hi10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Văn Tỵ