Báo cáo ngày 26/10/2015 (Tính đến 17h30 ngày 26/10/2015)

Cập nhật lần cuối: 17 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA

TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số:  378 /BC-VP

Hà Nội, ngày 26 tháng 10  năm 2015

BÁO CÁO

Tình hình ngày 26/10/2015

(Tính đến 17h30 ngày 26/10/2015)

1. Hỏa hoạn

15h00 ngày 25/10 tại thôn Mậu Long, xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, xảy ra một vụ hỏa hoạn làm bị thương 03 người, đến 15h30 đám cháy được dập tắt. Nguyên nhân cháy do mâu thuẫn gia đình nên chồng mua xăng về đốt.

2. Tai nạn và tìm kiếm cứu nạn trên biển

2.1. 00h30 ngày 26/10 tại 10018N-109022E (cách Đông Nam đảo Phú Quý/Bình Thuận khoảng 28 hải lý), tàu buồm ARK 323, quốc tịch Hong Kong/Trung Quốc, từ Nha Trang/Khánh Hòa đi Indonesia có 01 người bị rơi xuống biển, thuyền trưởng đề nghị được cứu nạn khẩn cấp.

Sau khi nhận được thông tin trên Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn yêu cầu: Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam phát thông báo hàng hải, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bình Thuận; BTM Biên phòng chỉ đạo các cơ quan chức năng xác minh thông tin vụ việc trên, thông báo và huy động các phương tiện hoạt động gần khu vực tăng cường quan sát phát hiện tìm kiếm cứu nạn. Đề nghị Sở Chỉ huy bộ báo cáo Thủ trưởng Trực chỉ huy BTTM chỉ đạo BTL Quân chủng Hải quân điều tàu hoạt động gần khu vực đi cứu nạn. Đến 16h00 ngày 26/10 trên hiện trường có 04 tàu tham gia tìm kiếm cứu nạn gồm: 01 tàu 952 của Hải quân; 01 tàu CN 09/Biên phòng Bình Thuận; 01 tàu của Tổng Công Ty Dầu khí Việt Nam và 01 tàu chở hàng MSC Paloma do tàu 952 chỉ huy hiện trường.

2.2. 13h30 ngày 25/10 tại 08045’N-105053’E (cách Đông Đông Nam cửa Bồ Đề/Sóc Trăng khoảng 12 hải lý), tàu cá ST 91098 TS/06 LĐ bị một tàu lạ đâm chìm, rồi bỏ chạy. 06 ngư dân được tàu ST 90199 cứu an toàn

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Phó TTg Hoàng Trung Hải CT UB (để b/c);

– Phó Đô đốc Phạm Ngọc Minh PCTTT UB (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– TTXVN, Đài THVN, Đài TNVN, VTC14;

– Lưu: VT, TB; Th10.     

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

Nguyễn Văn Bình