Báo cáo ngày 26/5/2021 (Tính đến 17h30 ngày 26/5/2021)

Cập nhật lần cuối: 5 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 233 /BC-VP Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 26/5/2021

(Tính đến 17h30 ngày 26/5/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 26/5)

– Tình hình dịch trên thế giới: 219 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số người mắc 168.535.322; số người tử vong 3.500.047; số người hồi phục 150.171.641.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc: 5.971; điều trị khỏi 2.794; tử vong 44; đang điều trị 3.133, tổng số tiếp xúc gần và nhập cảnh đang được cách ly theo dõi 129.502.

2. Thiên tai: 01h00 ngày 26/5, trên địa bàn huyện Phú Tân và huyện U Minh, tỉnh Cà mau xảy ra mưa to kèm lốc xoáy làm sập và tốc mái 04 nhà dân. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả.

3. Hỏa hoạn:

04h30 ngày 26/5, tại số 04 đường Trần Phú, phường Vĩnh Thạnh, Tp.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang xảy ra cháy chi nhánh Ngân hàng (VPBank), nguyên nhân đang được làm rõ. Địa phương huy động 08 người (Bộ đội 02; Dân quân 06) và 06 kíp xe chữa cháy dập tắt đám cháy lúc 04h45 cùng ngày.

– 14h00 ngày 26/5, tại xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ xảy ra cháy 100m2 kho chứa sơn, nguyên nhân đang được làm rõ. Địa phương huy động 15 Bộ đội và 03 kíp xe chữa cháy phối hợp với lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 15h00 cùng ngày.

4. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế báo cáo kịp thời huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai, dập tắt các vụ hỏa hoạn và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Ch10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Lã Đại Phong