Báo cáo ngày 26/7/2021 (Tính đến 17h30 ngày 26/7/2021)

Cập nhật lần cuối: 6 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 332 /BC-VP Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 26/7/2021

(Tính đến 17h30 ngày 26/7/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 26/7)

– Tình hình dịch trên thế giới: 220 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 194.846.419; tử vong 4.175.431; hồi phục 176.788.609.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 102.107; điều trị khỏi 19.342; tử vong 524; đang điều trị 82.241.

2. Tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới (ATNĐ): Tối 25/7 ATNĐ trên khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ đã suy yếu thành một vùng áp thấp. Hồi 19h00 ngày 25/7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc, 108,8 độ Kinh Đông, ngay phía Tây Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng áp thấp dưới cấp 6, sau đó suy yếu và tan dần.

3. Hỏa hoạn: 00h30 ngày 26/7 tại xã Dũng Tiến, huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải phòng xảy ra cháy 01 nhà dân làm 02 người chết [Phạm Trung Nhỡ (1955) và vợ Trịnh Thị Sam (1958)], nguyên nhân đang được điều tra. Địa phương huy động 30 người (Bộ đội 10, Dân quân 20), 01 kíp xe chữa cháy dập tắt đám cháy lúc 04h30 cùng ngày.

4. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, huy động lực lượng dập tắt hỏa hoạn và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Ch10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Văn Tỵ