Báo cáo ngày 26/7/2022 (Tính đến 17h30 ngày 26/7/2022)

Cập nhật lần cuối: 29 Tháng Chín, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 367 /BC-VP Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 26/7/2022

(Tính đến 17h30 ngày 26/7/2022)

1. Hỏa hoạn

17h30 ngày 25/7 tại xã Hồng Minh, huyện Phú Xuyên, Tp.Hà Nội xảy ra cháy 01 nhà dân làm chết 01 người (Nguyễn Thị Thẩm – SN 1957), nguyên nhân do chập điện. Ban CHQS huyện Phú Xuyên điều 28 Bộ đội và Dân quân phối hợp 02 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 18h00 cùng ngày.

– 06h00 ngày 26/7 tại phường Tân Bình, Tp.Dĩ An, tỉnh Bình Dương, xảy ra cháy khoảng 9.500m2 nhà kho chứa bao bì của Công ty TNHH Liên Anh, nguyên nhân đang điều tra. Ban CHQS Tp.Dĩ An điều 15 Dân quân phối hợp với 12 kíp xe của Công an dập tắt đám cháy lúc 09h30 cùng ngày.

– 10h30 ngày 26/7 tại xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau xảy ra cháy 01 nhà dân làm chết 01 người (Nguyễn Văn Hùng – SN 1961), nguyên nhân do chập điện. Ban CHQS huyện Ngọc Hiển điều 03 Dân quân phối hợp lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 11h30 cùng ngày.

2. Công tác tìm kiếm cứu nạn: Vụ việc cấp cứu ngư dân tàu QNa 91368 TS(tiếp theo Báo cáo số 366/BC-VP ngày 25/7). Lúc 04h 35 ngày 26/7 tàu SAR 412 đưa bệnh nhân về đến Đà Nẵng, chuyển tới bệnh viện Đà Nẵng điều trị.

3. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt các vụ hỏa hoạn, cấp cứu ngư dân bị nạn trên biển.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Ch10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

Thiếu tướng Lã Đại Phong