Báo cáo ngày 26/8/2021 (Tính đến 17h30 ngày 26/8/2021)

Cập nhật lần cuối: 6 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO

Tình hình ngày 26/8/2021

(Tính đến 17h30 ngày 26/8/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 26/8)

– Tình hình dịch trên thế giới: 222 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 214.677.860; tử vong 4.477.155, điều trị khỏi 192.100.005.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 381.363; điều trị khỏi 169.925; tử vong 9.349; đang điều trị 202.089.

2. Hỏa hoạn

21h30 ngày 25/8, tại khu công nghiệp Quế Võ II, xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, xảy ra cháy 2.000m2 nhà xưởng của công ty JITEC (chuyên sản xuất linh kiện điện tử), nguyên nhân do chập điện. Địa phương huy động 02 kíp xe chữa cháy dập tắt đám cháy lúc 22h15 cùng ngày.

3. Công tác tìm kiếm cứu nạn

16h00 ngày 25/8, tại hồ Quang Sơn, xã Hợp Tiến, huện Mỹ Đức, TP.Hà Nội, Nguyễn Tiến Năm (1984), Nguyễn Văn Hùng (1987) sử dụng thuyền đi qua hồ gặp dông lốc thuyền bị lật dẫn đến đuối nước, tử vong. 23h30 cùng ngày lực lượng tại chỗ đã tìm thấy thi thể 02 nạn nhân, bàn giao cho gia đình.

4. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt vụ hỏa hoạn, hỗ trợ tìm kiếm người dân bị nạn và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. V10.

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

 

 

Doãn Thái Đức