Báo cáo ngày 26/9/2021 (Tính đến 17h30 ngày 26/9/2021)

Cập nhật lần cuối: 5 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 419 /BC-VP Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 26/9/2021

(Tính đến 17h30 ngày 26/9/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 26/9)

– Tình hình dịch trên thế giới: 222 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 232.297.026; tử vong 4.757.639, điều trị khỏi 208.912.510.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 746.678; điều trị khỏi 516.449; tử vong 18.400; đang điều trị 211.829.

2. Thiên tai

Ngày 26/9, Trên địa bàn tỉnh Nghệ An, mưa lũ làm chết 01 người (Nguyễn Xuân Hiếu – 1990). Ngập 84 nhà dân tại huyện Quỳnh Lưu.

Ngày 26/9, Trên địa bàn tỉnh Quảng Bình mưa, lũ làm chết 02 người [Bùi Ngọc Linh (2005) và Dương Hồng Minh (1990)], bị thương 01 người. Ngập và sạt lở một số điểm trên đường giao thông qua xã Hóa Sơn, huyện Tuyên Hóa và đường Hồ Chí Minh nhánh Tây xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh.

– Ngày 26/9, tỉnh Hà Tĩnh mưa to làm 01 người bị thương. Sạt lở 100m3 đất đá tại km 82+300 trên quốc lộ 8A. Địa phương huy động 28 Dân quân khắc phục hậu quả.

Quân khu 4 điều 40 Bộ đội, 184 Dân quân phối hợp với các lực lượng giúp dân khắc phục hậu quả.

3. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

07h40 ngày 25/9, cách Nam Tây Nam đảo Phú Quý/Bình Thuận khoảng 13 hải lý, tàu BTh 804 PQ/02 LĐ bị chìm do va chạm với tàu BV 98489, 02 lao động được tàu BV 98489 và tàu BV 98789 cứu vớt an toàn.

4. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai; hỗ trợ ngư dân, tàu cá bị nạn trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. V10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Văn Tỵ