Báo cáo ngày 27/6/2021 (Tính đến 17h30 ngày 27/6/2021)

Cập nhật lần cuối: 5 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 284 /BC-VP Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 27/6/2021

(Tính đến 17h30 ngày 27/6/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 27/6)

– Tình hình dịch trên thế giới: 220 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số người mắc 181.560.624; số người tử vong 3.933.024; số người hồi phục 166.089.582.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc: 15.401; điều trị khỏi 6.137; tử vong 75; đang điều trị 9.190, tổng số tiếp xúc gần và nhập cảnh đang được cách ly theo dõi 95.654.

2. Thiên tai: 01h00 ngày 26/6, trên địa bàn xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau xảy ra sạt lở đất làm sập 01 nhà dân. Biên Phòng Cà Mau điều 06 CBCS phối hợp với lực lượng tại chỗ giúp dân khắc phục hậu quả.

3. Hỏa hoạn

– 20h30 ngày 26/6, tại khu vực cầu Sấu, phường An Thới, TP.Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang xảy ra vụ hỏa hoạn làm cháy 02 tàu cá, nguyên nhân đang được điều tra. Vùng 5 Hải quân điều 25 CBCS/02 xe chữa cháy phối hợp với lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 21h30 cùng ngày.

– 04h30 ngày 27/6, tại phường Tân Đông Hiệp, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương xảy ra cháy 1.000m2 xưởng sản xuất nhang của công ty Song Hoa, nguyên nhân đang được điều tra. Địa phương huy động 10 Dân quân, 04 kíp xe chữa cháy phối hợp với lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 07h25 cùng ngày.

4. Đánh giá chung:

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai, dập tắt các vụ hỏa hoạn và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. V10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Lã Đại Phong