Báo cáo ngày 27/7/2022 (Tính đến 17h30 ngày 27/7/2022)

Cập nhật lần cuối: 29 Tháng Chín, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 369 /BC-VP Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 27/7/2022

(Tính đến 17h30 ngày 27/7/2022)

1. Cháy rừng

13h30 ngày 25/7 tại phố Liên Trì 2, Tp.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên xảy ra cháy khoảng 500m2 rừng phòng hộ, Biên phòng tỉnh Phú Yên điều 18 CBCS phối hợp lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 14h30 cùng ngày.

2. Công tác tìm kiếm cứu nạn

01h45 ngày 26/7, khi đang hoạt động trên vùng biển QĐ Trường Sa, ngư dân Phan Văn Mười (1990) của tàu cá QNg 90513 TS bị tai nạn lao động tử vong, tàu đang hành trình đưa thi thể nạn nhân về bờ.

3. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt vụ cháy rừng và hỗ trợ ngư dân gặp nạn trên biển.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Ch10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

Thiếu tướng Lã Đại Phong