Báo cáo ngày 28/02/2020 (Tính đến 16h30 ngày 28/02/2020)

Cập nhật lần cuối: 6 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 105/BC-VP Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2020

BÁO CÁO

Tình hình ngày 28/02/2020

(Tính đến 16h30 ngày 28/02/2020)

 

  1. Cháy rừng

– 16h45 ngày 27/02, tại xã Phúc Trìu, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, xảy ra cháy 01ha rừng phòng hộ Hồ Núi Cốc. Địa phương huy động 30 người (Dân quân 15, lực lượng khác 15), tổ chức dập tắt đám cháy lúc 17h30 cùng ngày.

– 14h00 ngày 27/02, tại xã Hồng Thái Đông, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, xảy ra cháy 07ha rừng thông và keo. Địa phương huy động 280 CBCS, 23 phương tiện (02 xe chữa cháy, 04 ô tô, 05 máy bơm, 12 máy thổi gió) phối hợp với lực lượng địa phương, tổ chức dập tắt đám cháy lúc 21h50 cùng ngày.

  1. Tai nạn, công tác tìm kiếm cứu nạn

– Về vụ tàu cá QNa 91568 TS/29 LĐ bị hỏng máy, thả trôi lúc 00h29 ngày 26/02 (tiếp theo báo cáo số 104/BC-VP ngày 27/02): Địa phương huy động tàu cá QNa 91767 TS đến hỗ trợ tàu bị nạn.

– 06h20 ngày 28/02, tại 16019’N-110031’E (cách Đông Bắc Đà Nẵng khoảng 125 hải lý), tàu cá ĐNa 91180 TS/07 LĐ bị hỏng máy, thả trôi. Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và TKCN yêu cầu: Ban Chỉ huy PCTT&TKCN TP.Đà Nẵng, BTM Bộ đội Biên phòng, Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam, BTM Hải quân, Cảnh sát biển triển khai các biện pháp hỗ trợ tàu cá bị sự cố.

– 09h30 ngày 28/02, tại 19035’N-107023’E (cách Đông Bắc Lạch Quèn/Nghệ An khoảng 110 hải lý), tàu cá NA 92828 TS có 01 ngư dân (Bùi Trung Vết, SN 1971), bị tai nạn lao động, tàu đang đưa nạn nhân về bờ. Biên phòng Nghệ An phối hợp với gia đình nạn nhân sãn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ cứu nạn khi tàu vào bờ.

  1. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì nghiêm chế độ trực, nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chế độ báo cáo. Chủ động huy động lực lượng, phương tiện dập tắt các vụ cháy rừng; hỗ trợ tàu cá bị sự cố trên biển.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

 Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. D09.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Phạm Văn Tỵ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *