Báo cáo ngày 28/02/2021 (Tính đến 17h30 ngày 28/02/2021)

Cập nhật lần cuối: 6 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 95/BC-VP Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 28/02/2021

(Tính đến 17h30 ngày 28/02/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 28/02)

– Tình hình dịch trên thế giới: 219 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số người mắc 114.394.151 người; số người tử vong 2.537.833 người; số người hồi phục 89.942.133 người.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc tại Việt Nam: 2.432 ca; điều trị khỏi 1.844 ca; số ca; tử vong 35 ca; đang điều trị 553 ca; số người tiếp xúc gần và nhập cảnh đang được cách ly theo dõi 63.054 người.

2. Công tác tìm kiếm cứu nạn

17h40 ngày 27/02, 02 người bị nước cuốn trôi tại bãi tắm khu du lịch Gành thuộc phường Mũi Né, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận,. Hậu quả 01 người chết (Nguyễn Thị Thanh Bình, SN 1991), 01 nguời mất tích (Phạm Thành Trung, 1992). Đến 01h30 ngày 28/02, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể anh Trung bàn giao cho cơ quan chức năng.

3. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ tìm kiếm người mất tích.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Hi10.

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

 

Doãn Thái Đức