Báo cáo ngày 28/02/2022 (Tính đến 17h30 ngày 28/02/2022)

Cập nhật lần cuối: 1 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 115 /BC-VP

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 28/02/2022

(Tính đến 17h30 ngày 28/02/2022)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 28/02)

– Tình hình dịch trên thế giới: Tổng số ca mắc 435.993.305; tử vong 5.968.034; điều trị khỏi 366.529.542.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 3.285.273; điều trị khỏi 2.411.912; tử vong 40.144; đang điều trị 833.217.

2. Hỏa hoạn

– 20h45 ngày 27/02, tại xã Gia Hiệp, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng xảy ra cháy 500m2 nhà kho chứa Cà phê, nguyên nhân đang điều tra làm rõ. Ban CHQS huyện Di Linh điều 04 Bộ đội, 23 Dân quân phối hợp với 03 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 21h45 cùng ngày.

– 01h15 ngày 28/02, tại phố Liên Chiểu, phường Tân Đông Hiệp, Tp.Dĩ An, tỉnh Bình Dương xảy ra cháy 100m2 xưởng gỗ, nguyên nhân đang điều tra làm rõ. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 01h45 cùng ngày.

– 01h30 ngày 28/02, tại xã Lâm Hải, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân do chập điện. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 03h00 cùng ngày.

– 04h45 ngày 28/02, tại chợ Tân Long, phường Tân Đông Hiệp, Tp.Dĩ An, tỉnh Bình Dương xảy ra cháy 1.000m2 ki ốt bán hàng tạp hóa, nguyên nhân đang điều tra làm rõ. Ban CHQS Tp.Dĩ An điều 10 Bộ đội, 02 Dân quân phối hợp với 05 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 06h30 cùng ngày.

3. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

– Vụ việc tàu vận tải VAN DON ACE/19 TV, bị hỏng máy, chìm (tiếp theo Báo cáo số: 113/BC- VP ngày 27/02). Ngày 28/02, hiện trường có 74 phương tiện tham gia tìm kiếm (Máy bay VN 8622; TS-16; CSB 8005; Hải Dương 08; 70 tàu cá). Kết quả: Chưa phát hiện 06 thuyền viên mất tích.

– Vụ việc Ca nô du lịch QNa 1152/39 người bị chìm (tiếp theo Báo cáo số: 370/BC- VP ngày 26/02). Ngày 28/02, hiện trường có 430 người/41 phương tiện tham gia tìm kiếm (SAR 412, 274; CSB 4037; Biên phòng 08; BCH QS tỉnh Quảng Nam 02; Công an 03; Doanh nghiệp 10 Ca nô; 15 tàu cá). Trong ngày lực lượng cứu nạn đã vớt được thi thể 02 nạn nhân còn lại.

4. Đánh giá chung:

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt các vụ hỏa hoạn, tìm kiếm người, phương tiện gặp nạn trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Ch10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Văn Tỵ