Báo cáo ngày 28/11/2020 (Tính đến 17h00 ngày 28/11/2020)

Cập nhật lần cuối: 5 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 596 /BC-VP Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2020

BÁO CÁO

Tình hình ngày 28/11/2020

(Tính đến 17h00 ngày 28/11/2020)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (Đến 16h30 ngày 28/11)

– Tình hình dịch trên thế giới: 218 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid -19, cụ thể: Số người mắc 62.048.177 người; số người tử vong 1.450.136 người; số người hồi phục 42.834.102 người.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Không có ca lây nhiễm mới trong cộng đồng.

2. Khắc phục hậu quả mưa lũ tại Quảng Nam

– Lực lượng: 247 người (Bộ đội 181, Dân quân 31, Lực lượng khác 35);

– Phương tiện: 04 ô tô;

– Kết quả: Dọn 15m3 đất bồi lấp và vệ sinh tại trạm Y tế xã Phước Kim. Kè đá chống sạt lở 100m2 tại trạm Y tế xã Trà Leng và đổ 150m2 bê tông sân trường tiểu học.

3. Hỏa hoạn

– 18h25 ngày 27/11, tại xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì, TP.Hà Nội xảy ra cháy 100m2 xưởng sản xuất chổi chít, không thiệt hại về người, nguyên nhân do chập điện, Địa phương huy động 20 Dân quân, 02 kíp xe chữa cháy, dập tắt đám cháy lúc 19h00 cùng ngày.

– 14h45 ngày 27/11, tại tại xã Hòa Mục, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn xảy ra cháy 150m2 nhà sàn gỗ của dân, không thiệt hại về người, nguyên nhân do chập điện, Địa phương huy động 212 người (Bộ đội 14, Dân quân 28, lực lượng khác 170), 02 xe chữa cháy, dập tắt đám cháy lúc 17h00 cùng ngày.

– 20h30 ngày 27/11, tại thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc xảy ra cháy 400m2 nhà dân, không thiệt hại về người, nguyên nhân do chập điện, Địa phương huy động 45 người (Bộ đội 15, Dân quân 30), 02 xe chữa cháy, dập tắt đám cháy lúc 22h30 cùng ngày.

4. Cháy rừng

– 24h00 ngày 28/11, tại xã Ca Đình, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, xảy ra cháy 01 ha rừng tạp, nguyên nhân đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Địa phương huy động 45 người (bộ đội 15, Dân quân 30), 03 xe chữa cháy phối hợp với lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 01h00 cùng ngày.

5. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả mưa lũ; dập tắt vụ hỏa hoạn, cháy rừng.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. H10.

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

 

Doãn Thái Đức